Veel commotie in Hoorn over openingstijden horeca

ingevoerd op 20-12-2008

De keuze van een kleine meerderheid van de Hoornse gemeenteraad om vanaf 2010 de binnenkomsttijd voor horecazaken naar middernacht te brengen heeft voor veel onrust gezorgd. Zo voelen veel volwassen inwoners van de stad zich als kinderen behandeld, is de horeca boos over het negeren van hun voorstel en zijn er twijfels over de rol van burgemeester Van Veldhuizen.
 
”De raad heeft zich laten chanteren’’, riep horecaconsulent Ben Tap deze week in het Dagblad voor Westfriesland. Hij zei dit nadat drie tegenstemmers uit de coalitie, Lidy Klaassen (VOC Hoorn), Harry Bakker (GroenLinks) en Esther de Groot (PvdA), hun standpunt lieten varen en stemden voor 12 uur. Het College van B&W dreigde op te stappen en daarom waren de drie raadsleden in de wandelgangen dusdanig gemasseerd dat ze terug kwamen op hun aanvankelijke keuze.
(Zie ook het verslag op Hoorngids via onderstaande link!)

Burgemeester Van Veldhuizen hield afgelopen dinsdagavond een vurig pleidooi voor ’zijn’ regionale ‘West-FRIS-land-plannen’, een aktieplan om te voorkomen dat de Westfriese jeugd te jong en te vaak aan de drank gaat. Aan het eind van de vergaderavond, vlak voordat de raadsleden zouden stemmen, meldde de burgemeester van Hoorn dat de gemeenteraad van Schagen diezelfde avond al akkoord gegaan was met de regionale plannen. Wat hij er niet bij vermeldde was dat de gemeenteraad van Schagen voor een aanpassing in de regionale plannen had gekozen: In Schagen wil men vanaf 2009 experimenteren met een toegangstijd van 01.00 uur ’s nachts!

Schagen koos dus niet voor HET regionale plan van aanpak, maar in feite voor de variant die de Hoornse fracties van VOCH, Fractie Tonnaer, Hoorns Belang en Fractie De Meij met een amendement hadden ingediend! Men zou dus kunnen stellen dat burgemeester Van Veldhuizen, bewust of onbewust, de raadsleden vlak voor de stemming op een verkeerd been heeft gezet... Of in ieder geval door zijn onvolledige melding over het besluit in Schagen heeft beinvloed.

De Hoornse horeca-ondernemers zijn zeer boos over het besluit van de gemeenteraad. In een advertentie van Café FAME op de Rode Steen in de Zondagskrant van heden staat: ”Horeca-ondernemers in de kou ! NOOIT MEER VVD !!!!! Volkspartij Voor Dictatuur. Dus geen VVD maar Roger !”


Reacties
Reactie: (Xander de Groot)
22-12-2008, 11:38
Door deze maatregel worden net de groepen getroffen die NIET de veroorzakers van het probleem zijn. Die groep zit namelijk niet in de horeca. Zoals het er nu voorstaat krijgt NIEMAND mijn stem (meer).

Reactie: (Sebastiaan )
22-12-2008, 10:53
Als de "zuipketen" en de paracommercie in de kantines net zo streng worden aangepakt als de commerciële horeca, dan lijkt me dat wel gerechtvaardigd.

Reactie: (http://www.vrijwestfriesland.hyves.nl/)
21-12-2008, 22:56
Er is een Hyves van inmiddels ruim 700 mensen die dit soort zaken zat is: www.vrijwestfriesland.hyves.nl

Daar lees je o.a.: "Word lid van deze hyve en steun ons in ons protest tegen de bemoeizucht van de regering.
Geef ons vrij West Friesland terug!
Nodig iedereen uit om lid te worden van deze hyve.
Houdt de krant in de gaten en volg onze acties op de voet.
Betrokkenheid op wat voor manier dan ook altijd welkom.
Lees het hele stuk op deze hyve geef eventueel je mening en sluit je bij ons aan!
Annuleer het rookverbod en behoudt onze sluitingstijd!
Ook als je niet in West-Friesland woont is dit van belang! Wacht niet tot jou provincie ook op een dictatuur gaat lijken.
Samen staan we sterk!"Reactie: (Maes)
21-12-2008, 22:54
01.00 uur (ipv de voorgestelde 00.00 uur) dicht voor nieuwe bezoekers lijkt me redelijk. Uurtje eerder (of minder lang) gaan stappen is toch geen probleem?

Aan de andere kant, als de problemen qua drankgebruik onder jongeren niet zo uit de hand waren gelopen dan waren deze maatregelen ook niet nodig geweest. Ergens, naast ouders/opvoeders, moet ook de horeca z’n verantwoordelijkheid nemen.

Het is toch te gek voor woorden dat er door drankmisbruik er ook nog onlangs een alcoholpoli geopend is.

Misschien kan de eerdere sluiting van cafees iets bijdragen aan de afname van het marineren van hersenen door alcohol bij onze jeugd. Zu kan het toch ook niet langer.

Reactie: (Rietje )
21-12-2008, 22:21
Dit voorjaar besprak de gemeente nog de horecanota ‘Hoorn Gastvrij’... Daarover was te lezen: "De horecanota ‘Hoorn Gastvrij’ geeft een sterke impuls aan de horeca in de binnenstad. Doel van het nieuwe beleid is te komen tot een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de horeca."

Blijkbaar valt deze keuze van de gemeente ook onder deze noemer...

Reactie: (Eugene Reet)
21-12-2008, 15:00
Ik ben tegen de nieuwe openingstijden van de horeca.
Maar bij de volgende verkiezingen zal ik stemmen op een van de drie personen,die van mening zijn veranderd.
Daar heb ik wel waardering voor.
(de berichtgeving van Hoorngids is ,als vanouds,tendentieus)

Reactie: (jan)
21-12-2008, 11:33
Nou daar gaat de geloofwaardigheid van de burgemeester, de boel opzettelijk verkeerd voorlichten om je eigen idealen door te drukken, op zoek naar een andere baan van velthuizen en de stemming opnieuw plaats laten vinden. wat een amateuristisch gerommel.