”Oostereiland ongeschikt voor veteranenmonument”

18-7-2011 Bewoners tegen ’hangplek’

HOORN - De betonnen bak voor het geplande Veteranenmonument is in slechts één dag opgebouwd aan de noordzijde van het Oostereiland. Of de stenen bankjes met koffers er ook zo snel verschijnen is nog de vraag. Niet alleen heeft de Stichting Veteranen Hoorn nog onvoldoende geld ingezameld, maar dinsdagavond buigt de Commissie Bezwaar en Beroep zich over bezwaren van omwonenden.

Bewoners van het havenkwartier vrezen dat het kunstwerk met 9 stenen bankjes een echte hangplek voor jongeren wordt. Naast de overdekte hangplek voor ouderen in het wachthuisje bij de brug, heeft het Oostereiland in hun ogen straks ook in de betonnen bak een plek waar jongeren zich op de bankjes prima vermaken. Een biertje buiten is immers goedkoper dan in het café.

De gemeente draagt de helft van de € 70.000,- die het kunstwerk kost bij, de andere helft hoopte de stichting te vergaren, maar dat loopt nog niet zoals gepland. Het ontwerp van kunstenaar Frans Halmans heet ’Bagage voor het leven’. De wens was om het monument op 25 juni (Veteranendag) te onthullen, maar dat was volgens de stichting door het bezwaarschrift niet meer mogelijk.

”Het wordt een aantrekkelijke hangplek voor plaatselijke jongeren en die van de charterschepen van de bruine vloot”, schrijft Co van Riel, voorzitter van Vereniging van Bewoners van het Havenkwartier in het bezwaarschrift. Ook vindt men de lokatie niet geschikt voor het monument: ,,Er hebben daar alleen maar foute Nederlanders gevangen gezeten, NSB’ers en zo. De historie is dus besmet.’’

Overigens zijn er ook steeds meer veteranen die het monument niet nodig of zelfs onwenselijk vinden. Of het monument en de lokatie veel draagvlak hebben lijkt dan ook twijfelachtig. De Commissie Bezwaar en Beroep adviseert B&W. Hun advies is niet bindend, maar vaak wordt hun advies wel overgenomen door het College.


Reacties
Reactie: (Wally Ooms)
20-7-2011, 22:51
De Pier van Hoorn. Hoe vinden we dat? Haaks op de Westerdijk. Waar anders? Qwartje heeft wel vaker blijk van ruimtelijk inzicht gegeven (zie inpoldering Hoornse Hop), en ook dit plan mag er zijn: een heuse pier. En gaat dat het halen in het Hoornse? Nee, natuurlijk niet. Daar is Hoorn toch veel te klein voor. Daar kan toch zelfs niet over nagedacht worden. Daar moeten we toch gewoon niet aan beginnen. Maar een mooie gedachte vind ik het wel. Een promenade haaks op de Westerdijk. Eindigend op een jodelahiti-eiland. En daarop voortbordurend.... enne voorop gesteld natuurlijk dat het allemaal gerealiseerd kan worden.... dan zou het toch ook wel leuk zijn om vanaf dat eiland links een dijkje te maken richting Visserseiland en rechts een dijkje richting Galgenbocht. En als die dijkjes klaar zijn, dan hozen we gewoon dat water naar de andere kant van die dijken en dan hebben we zomaar een gebied van ruim 60 hectare, dat is gelegen tegen de huidige binnenstad en aan het Hoornse Hop. De Jodelahitipolder is daarmee geboren. Ik ga slapen. Ik ga erover dromen. En als ik wakker word, dan weet ik: in Hoorn kàn zoiets niet. Daar is Hoorn te klein voor. Toch?

Reactie: (Qwartje)
20-7-2011, 16:36
@Folly Kan zijn, @Folly. Maar ze willen het daar nu vooralsnog tot een bescheiden kinderspeelplaatsje brengen. Zeg maar: een hangplek van de allerkleinsten. Ik zie, wat de garantiewaarde van die grond voor de schouwburgdekking betreft, het verschil niet tussen een kinderhoekje of een fietsenstalling. Grond blijft grond.

Reactie: (Folly)
20-7-2011, 16:18
@Qwartje: Machtig mooi idee. Er is alleen één klein probleem. De grond voor de overdekte fietsenstalling is bedoeld als dekking voor de nieuw gebouwde Schouwburg. De dekking daarvan ontbeert toch al 10 miljoen euris omdat een aannemer omviel. Hebben we eigenlijk ooit al eens een afrekening van die nieuwbouw gezien? Gemeenteraad, kom er maar in.

Reactie: (Qwartje)
20-7-2011, 16:08
@Gerard Nimfy’s, @Gerard. Het is hun frontyard. En inderdaad: tegen het drinken van een drankje valt op zichzelf weinig in te brengen. Maar wanneer dat gepaard moet gaan met het wegzeulen en kapot smijten van bloembakken, alsmede het molesteren van aanliggende scheepjes, en voorts nog het produceren van diepnachtelijk lawaai zoals geschreeuw, skoetoe-geronk, diggelend glaswerk en andere oorverdovende middelen, dan eh… Dan kan ik me er iets bij voorstellen wanneer er een actiegroep ‘Zachter op ’t Zand’ zou ontstaan. U toch ook? Okay. Dan zijn we het daarover eens. Wat niet wegneemt dat die testosteron-bommetjes hun plofplekken zullen blijven zoeken. Neem alleen maar die paar bankjes op de hoek Nieuwendam-Appelhaven. Daar zijn op vrijdagen en zaterdagen de nachtelijke afterparty’s vaak niet van de lucht. De gemeentelijke voorlichtings-beambten hebben op dit podium al eens met nauw verholen trots een dicteetje geformuleerd waarin het heette dat ‘…het aantal overlast gevende hangplekken inmiddels is teruggebracht tot minder dan vijf’. Een jokleugentje dat nooit weersproken werd. Hoefde ook niet. Als niemand hunnie waarheid gelooft is hunnie waarheid niet waar. Hoe nu verder? Constaterend gejeremieer alléén lost niets op. En het verschijnsel ‘hangjongeren’ lost zichzelf niet op, maar reproduceert zichzelf aan de lopende band. Anderzijds wordt er vaker óver die jongeren gesproken en bedisseld dan mèt hen. De vroede Hoornse vaderen hebben 45.000 euri gemeenschapsgeld opzij gelegd om overlast rondom de schouwburg tegen te gaan. Is daarover met die jongeren zelf overlegd? NOT. En wie niet horen wil komt tot ontluisterende maatregelen. Laten we het volgende eens tegen het licht houden. Hangjeugd gedraagt zich soms als respectloze galbakjes. Maar het blijven wel ònze galbakjes. Ontmoedigingsbeleid met betrekking tot hangplekken staat gelijk aan waterbedbeleid. Druk je hier, dan bubbelt het daar weer tevoorschijn. De hangdrang als tuimelaar. Wie hangouts verbiedt, die creëert ze. Wie ze - in dialoog met de hangdruftigen - faciliteert, is van ’n hoop ellende af. Kijk naar De Haai: daar worden op zoele nachten tot driehonderd fietsen geteld. Daar is De Haai voor bedoeld noch op toegerust. Overhuif het Gat van Hansen tot een tweewielerstalling. Laat daar pal tegenover een pierdijk tweehonderd meter het Hop inlopen, uitmondend op een kloek holadiejee-eiland met een geluidswal, wat sanitaire voorzieningen en rookie-bankjes bij wijze van guitige tegenhangers van veteranenzitjes. Jongerenwerkers ruimen de rotzooi regelmatig op, waardoor ze letterlijk worden wat ze heten te zijn. Pas dan heb je een argument om andere plekken tot no-hang-area’s te bestempelen. En wie betaalt dat allemaal? Tja… Wie betaalt tot nu toe alle schadeherstel langs slooproutes naar bestaande hangouts? Een onzinnig idee? Wellicht. Betere ideeën? Roept u maar.

Reactie: (Qwartje)
20-7-2011, 15:24
@Clupea Het lijkt me principiëler dan vermoeiend, @Clupea. Vergeet niet dat de discussie werd aangezwengeld door lieden die ‘ons verleden’ wilden verdonkeremanen. Het beeld van JPC diende naar hun bevinden te worden verwijderd. Wat je niet ziet is nooit gebeurd. Klaar. Daar staan genuanceerder geesten tegenover die er niet huiverig voor zijn om de bagage van ‘ons verleden’ uit te pakken en te herijken. Met een belast verleden sta je voor hetzelfde alternatief als met de u niet onbekende haring: laten rotten of kaken.

Reactie: (Clupea)
20-7-2011, 14:15
Vermoeiende discussie over ons verleden zeg! Piet Hein, de With, Tromp, de Ruyter hebben ook bloed aan hun handen...zet die bankies voor de veteranen bij het hoornsche hop neer of bij het katteoog in het park(mooi uitzicht), bordje bij JP en klaar..

Reactie: (gerard)
20-7-2011, 11:52
Ik weet niet wie er nu ook onder de naam Gerard schrijft, maar deze Gerard vindt het Oostereiland bij uitstek wel geschikt voor het Veteranenmonument. Het Oostereiland is ooit aangelegd voor de admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier (nu de marine), en daarmee is het de meest militaire plek die Hoorn heeft. Dit hele gedoe is typisch weer een geval van bewoners die alleen aan zichzelf denken. Tegen mensen die een drankje drinken op de dijk bij Achter op 't Zand lopen ze ook al te zeiken. Nimby's!

Reactie: (nomen nescio)
19-7-2011, 16:14
Van het eerste begin af was ik al voorstander van Coen op het Oostereiland, turend over het water om, zoals ik het omschreef "zijn zonden te overdenken" Ik had er trouwens nog een reden voor, omdat ik een plannetje had(nog heb) om het toerisme te bevorderen. Maar de raad heeft blijkbaar deze verplaatsing niet kunnen of willen overwegen. Misschien te duur die verplaatsing?

Reactie: (Jan Koelemeleij)
19-7-2011, 11:45
@Rene de Groot, Hoewel ik me een Roode Steen zonder JP Coen niet voor kan stellen, vind ik jouw oplossing zo slecht nog niet. Als je Coen op het achterdeel van het Oostereiland zet kan hij mooi over het water uitkijken. Als je de veteranenbankjes midden op de Roode Steen zet worden ze minder aantrekkelijk voor hangjongeren, behalve dan 's avonds in de weekends. Overdag kunnen er ook 'gewone' mensen zitten, net als op de bankjes die er nu al staan.

Reactie: (rene de groot)
19-7-2011, 10:41
zet jp coen op oostereiland en die bankjes op de roode steen probleem opgelost je houd overzicht ivm hangjongeren en piet de schavuit staat op een eiland met reputatie iedereen blij

Reactie: (Gerard)
19-7-2011, 09:51
Om een boel ellende te voorkomen plaats de bankjes niet. Niet omdat onze veteranen dit niet verdienen maar om het feit dat ik bang ben dat onze veteranen straks door een aantal lieden binnen de Hoornse gemeenschap worden aangemerkt als mogelijke oorlogsmisdaderigs en dat dit onderwerp weer in de plaatselijke politiek wordt behandeld. Net op dezelfde wijze als de stomzinnige discussie over JP Coen. Moet er later weer een politiek correct bordje bij worden geplaatst. Nee, doe dat onze veteranen niet aan en laat de bankjes maar achterwegen.

Reactie: (Willem)
19-7-2011, 08:03
Ach gut, @hanshoornsman weet je al dat we in 2011 leven? Volgens mij ben je met je idealen in de 70'er jaren achtergebleven. Je lijkt zelf wel een jongerenwerker, die geloven hier ook nog in. Past het niet meer bij de realiteit van vandaag dat het "beheer" van het bankje na plaatsing wordt overgenomen door een andere groep dan de lieflijke jongeren die aan de plaatsing hebben bijgedragen?

Reactie: (nomen nescio)
18-7-2011, 23:35
De wikipedia? @Okkie. Hoogst onbetrouwbaar. Weten ze zelf ook. Kijkmaar eens. Soms staaat er [bron?} in blauw. Weten ze zelf niet waar de bron is. Afijn, als veteraan van Unifil heb ik aan een bankje niks. Geef mij maar een latrine. Daarop zat ik in de Libanon vaak, als je begrijpt wat ik bedoel. Warm joh!

Reactie: (hanshoornsman)
18-7-2011, 22:55
Wellicht een idee om jongeren direct te betrekken bij het veteranenmonument. Laat jongeren een bank adopteren. Geef ze verantwoordelijkheid voor een bank. Laat ze geld inzamelen om die eigen bank te realiseren en geef ze dan ook de kans om die bank te gebruiken. Let wel: niet om te misbruiken. Natuurlijk, een vergelijking met de oorlogsmonumentjes van de stichting Hoorn 40-45 gaat mank. Die oorlogsmonumenten zijn, mede door een geweldige inzet van 40-45-voorzitter Eddy Boom, geadopteerd door de jeugd van het basisonderwijs. Ga eens praten met jongeren uit het voortgezet onderwijs. Probeer ze er daadwerkelijk bij te betrekken. Schilder hen niet af als vandalen of lastpakken. Want uiteindelijk geldt dat maar voor een klein deel van de jongeren. Neem een voorbeeld aan Hoogwoud, waar een bevlogen jongerenwerker als Wiebo Beenen er in slaagt jongeren volop te betrekken bij de samenleving. Het is ook in Hoorn het proberen waard.

Reactie: (Last)
18-7-2011, 21:50
Al jaren woon ik aan de haven en ik zou het monument van harte toejuichen. Het risico dat er jongeren op rondhangen zou ik voor lief nemen. Rond het havenkwartier zijn de jongeren, ook die van de bruine vloot, vrij gemoedelijk. Zolang die vervelende scooters er maar die door kunnen. Het zou juist een prachtige symboliek zijn wanneer de volgende generatie profiteert van de acties van de vorige. En waar kan dit beter dan bij zo'n monument. Denk aan de Holocaust-Mahnmal in Berlijn waar je ook doorheen kunt lopen. Maak zoiets op kleine schaal in Hoorn en geef jongeren en anderen de kans om er op te hangen, na te denken etc. Die rommel ruimt de conciërge wel op.

Reactie: (Wandelaar)
18-7-2011, 21:50
Je kunt het niet zo gek bedenken of mensen hebben tegenwoordig wel ergens last van. Het lijkt wel of ze tegenwoordig overal last van hebben. Of zijn altijd wel ergens tegen. Omdat het van velen, vooral in het havenkwartier en de binnenstad, een soort hobby is geworden omdat ze toch niks anders te doen hebben. Als je een dakkapel wilt plaatsen, wil je niet weten wat een bezwaren naderhand ingediend worden. Van b.v. een daklijst die een centimeter te hoog zou zijn. En wat zou het als hangjongeren gebruik zouden maken van die bankjes ? Het is wel de manier waarop de jeugd waardering en een nuttige functie geeft aan zo een monument. En hangjongeren jaag je zo weg. Nee dan die hangouderen. Ze hangen over hun rollators en fietsen of in hun scootmobiel en roken de hele dag zware shag en sigaren. En liegen de hele dag aan een stuk door. Nee geef mij dan die hangjongeren maar. Die kan je tenminste nog een schop onder hun kont geven. Als ze geen pistool op zak hebben. Laat dat monument er toch gewoon lekker komen. Zelfs als aandenken voor de veteranen die in dienst van de VOC onder JPzC gevochten hebben.

Reactie: (Qwartje)
18-7-2011, 21:01
De maquette onderbouwt het gelijk van Co van Riel cum suis. Dit wordt geen hangplek, dit ìs een hangplek. Ware ik jongere-met-hangneigingen, dan zou ik er op zoele zomernachten ook heen gaan. Vlakbij de stad. Hoef je niet helemaal naar De Haai te fietsen. En je kunt je rotzooi mooi tussen die bankjes achterlaten. Of te water keilen. Middels graffiti-tags kun je ’n stuk of wat van die bankjes voor jou en je homies claimen. Kun je lekker matten als er andere motherfuckers op gaan zitten chillen. Nee: laat maar snel komen. Ideaal! Wat is het oorspronkelijke plan? Voorlopig 3 bankjes. Eentje voor veteranen van de Tweede Wereldoorlog, eentje voor veteranen van ‘Ons Indië’, en eentje voor alle missies die sindsdien volgden. Maar de maquette voorziet in tien (10) bankjes in een ‘buitenkamer’ van 10 bij 15 meter op het talud aan de noordwest-zijde. Komt er een nieuwe oorlogs-missie, komt er een nieuw bankje. ROFLMAO. Veteranen-voorzitter @Eugene Reet sprak en zei bij de presentatie dat we hier te maken hebben met “…de eredivisie, de Champions League van de minimalistische back-to-basic-kunst!” Yeah, right. Dat we het maar even weten. Is kunstenmaker Frank Halmans een artistieke bankier? Nee. Halmans staat bij kunstcritici van VPRO en Volkskrant te boek als ‘een architect van zijn eigen dromen’. Hij bouwt aan de lopende band maquettes van zeven slaapkamers na waar hij als kind ooit in wakker werd. Geheugen-kunst. Daarnaast knutselt hij aandoenlijke poppenhuisjes in elkaar met aan een kant ’n snoer en aan de andere kant een stofzuigerslang. Inderdaad: woonzuigers. Tenslotte is Halmans ook nog eens ’n wereldberoemd ventersbank-fetisjist. Hij peutert al jarenlang dode huismuggen en wijlen ander gespuis van vensterbanken, prikt ze op ’n stukje piepschuim, tekent ze nauwgezet na, noteert waar en wanneer hij het bromvliegje heeft geborgen, en schuift het karkasje uiteindelijk in een archiefla. Back to basic. Het massakerkhofje telt inmiddels 2200 insecten. Arme drommel De suggestie die @Harold hier aandraagt is op zichzelf niet onzindelijk. Een poging tot tegemoetkoming aan de bezwaren van de Havenkwartierders. Maar de symboliek die er in huist komt me als fnuikend voor: veteranen die bij voorbaat op de loop gaan voor 'n roedeltje roerige rotzakkies. Nee. Spendeer die 35.000 euri gemeenschapsgeld maar liever aan de uitwerking van het Franke/Wolff sokkelplan rond Coen. Dat maakt de begroting daarvan meer dan rond. Blijft zelfs nog ’n beetje geld over voor één van die veteranenzitjes op de Roode Steen. Om even je filmcamera op te leggen, of zo. Iedereen tevreden.

Reactie: (okkie)
18-7-2011, 20:45
@nomen, waar haal je toch al die wijsheden vandaan? Jij kan dankzij wikipedia ook overal over meepraten he?! Hoorn krijgt al meer zeikerds.De ijsbaan:hele volkstammen waren tegen.Afsluiting keern: hele volkstammen waren tegen.Mediamarkt: zeikerds in villawoningen zijn tegen.Nu weer een monument waar men tegen is.Klap neer die troep en op naar de volgende groep zeikerds.De hoeveelheid geld voor een paar onzinnige bankjes is echter absurd.

Reactie: (nomen nescio)
18-7-2011, 19:40
Alleen "foute Nederlanders" aldus die bewoners. Nou lieve mensen, in de meidagen van 1940 zat daar ook David Wijnkoop geinterneerd als zgn. volksvijand. Hij was oprichter van de CPN (later, veel later) opgegaan in GroenLinks. En de geschiedenis heeft uitgewezen dat CPN-leden helemaal geen vijanden waren, maar zich kranig teweer gesteld hebben.

Reactie: (Harold)
18-7-2011, 18:48
Vraagje: zijn de bewoners van Achter op 't Zand tegen alle vormen van bankjes op het Oostereiland?? Die zullen er waarschijnlijk toch wel komen. Is een oplossing misschien dat de locatie van de veteranenbankjes verplaatst wordt naar achterop het eiland. Wel voor de veteranen een plek en voor de hangjongeren een minder logische plek. Wel houden de bewoners van Achter op 't Zand last van hangjongeren.....

Reactie: (Marinus Rosman)
18-7-2011, 18:10
Hoezo niet geschikt? Mooie plek is het. Heb er zelf jaren gewoond.