Voorontwerp bestemmingsplan Oude Veiling ter inzage

16-5-2012

HOORN - Vanaf 17 mei tot en met 27 juni 2012 ligt het voorontwerp bestemmingsplan van bedrijventerrein De Oude Veiling ter inzage. Het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan maakt deel uit van de actualisering van bestemmingsplannen, waarmee de gemeente Hoorn enkele jaren terug is gestart.

Veel bestemmingsplannen die tijdens de snelle groei van Hoorn zijn opgesteld zijn inmiddels verouderd. Door een veranderende samenleving en nieuwe wetgeving is vernieuwing van de bestemmingsplannen noodzakelijk. Voor de woongebieden zijn de bestemmingsplannen inmiddels grotendeels vernieuwd. Nu is de gemeente Hoorn bezig met de bestemmingsplannen van de bedrijventerreinen.

Het bestemmingsplan van het bedrijventerrein De Oude Veiling bepaalt welke bedrijven zich mogen vestigen op het bedrijventerrein en welke bouwontwikkelingen mogelijk zijn. Op dit moment wordt het bedrijventerrein gerevitaliseerd, in overleg en samen met de bedrijven. Het gaat dan om het herinrichten van de openbare ruimte, het opknappen en herontwikkelen van verouderde panden en locaties.

Op het terrein mogen bedrijven met een lichtere milieucategorie zich vestigen. Is er ruimte voor kleinschalige consumentgerichte bedrijvigheid, zoals webwinkels, kringloopwinkels en sport-, fitness- en dansscholen. Daarnaast is er een speciale aanduiding voor de brandweerkazerne, het transportbedrijf en de horecagelegenheid.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Steen 1, bij het loket Bouwen, Wonen en Ondernemen. Het voorontwerp is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Van 17 mei tot 22 juni kan iedereen zijn mening over het voorontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan als volgt:
- schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn;
- per e-mail op het volgende adres gemeente@hoorn.nl;
- mondeling, na afspraak met mevrouw C. Plat van de afdeling Stadsontwikkeling, tel. (0229) 252479.