College wil goede huisvesting EU arbeidsmigranten

31-10-2012

HOORN - Het college van B en W vraagt de raadscommissie te discussiëren over ruimtelijke voorwaarden voor woonlocaties voor EU-arbeidsmigranten. Met deze voorwaarden wil het college zorgen voor goede huisvesting voor buitenlandse werknemers die hier langere tijd werken. Uitgangspunt is dat er voor zowel de buitenlandse werknemers als de omgeving een goed woon- en leefklimaat is.

‘EU arbeidsmigranten zijn van economische betekenis voor Hoorn en de regio. De werknemers hebben recht op goede woon- en leefomstandigheden net zoals de inwoners van Hoorn die ook hebben. We willen voorkomen dat zomaar iedere willekeurige locatie in beeld komt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarom hebben we een lijst met voorwaarden nodig’, aldus wethouder Ronald Louwman.

Permanente behoefte
West-Friesland telt zo’n 10.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie. In Hoorn zijn er daarvan 800 ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het werkelijke aantal buitenlandse werknemers dat in Hoorn woont ligt waarschijnlijk hoger.
Er zijn in grote lijnen twee groepen arbeidsmigranten. De groep die zich blijvend vestigt. Deze groep schrijft zich over het algemeen in bij woningbouwverenigingen. En er zijn arbeidsmigranten die hier doorgaans langer dan drie maanden en korter dan vijf jaar blijven. Er is dus een permanente behoefte aan tijdelijke huisvesting voor deze groep. Hiervoor wil het college voorwaarden vaststellen.

Voorwaarden
De voorwaarden die het college aan de raadscommissie voorlegt gaan over een goed woon- en leefklimaat voor de werknemers en de omgeving. Zo moet er een goede en veilige toegangsweg zijn, moet de locatie niet midden in een woonwijk liggen maar ook niet afgelegen, ook moeten er niet te veel woonlocaties bij elkaar komen en moet een beheerder voor het toezicht zorgen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid nodig en de leefruimte moet voldoen aan landelijke normen van het Expertisecentrum Flexwoningen.

Meningvormende discussie
Het college legt de voorwaarden in een meningvormende discussie voor aan de algemene raadscommissie. De bespreking staat gepland op 20 november. Aan de hand van deze discussie en na consultatie van de Hoornse Ondernemers Compagnie, stelt het college een definitieve lijst met voorwaarden vast. Daarna kunnen verzoeken van werkgevers, de uitzendbranche of andere marktpartijen om medewerking aan woonlocaties, hieraan worden getoetst. Voor concrete locaties wordt, afhankelijk van de omvang van de locatie en de invloed op de omgeving, inspraak verleend.

Hoorn, 30 oktober 2012

Reacties
Reactie: (gerard)
31-10-2012, 17:42
Waarom niet middenin een woonwijk en waarom flexwonngen? We gaan toch niet de woonwagencentra van de 21e eeuw bouwen hoop ik. Het zuidelijk deel van Bangert- Oosterpolder biedt ruimte, zeker dat deel tegen de spoorlijn aan. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon wat flats aan de Holenweg bouwen. Bij de Van Aalstweg is ook ruimte genoeg. Of in de Poort van Hoorn.

Reactie: (plies)
31-10-2012, 14:15
Maakt men zich ook druk dat er in nederland nog steeds woningnood en lange wachtlijsten zijn ? Waarom wel voor mensen uit een ander EU land wat hier wil komen werken puur uit financieel gewin.