Hoorns Belang vindt flats van 8 verdiepingen in Grote Waal te hoog

26-02-2016

De gemeente is voornemens flats van acht verdiepingen te bouwen in de Steenbokstraat en de Prismalocatie langs de Weel. Tijdens de raadscommissie op 23 februari heeft Hoorns Belang aangegeven daar tegen te zijn en het college verzocht niet hoger te gaan dan vijf verdiepingen.

 

Op zich is Hoorns Belang niet tegen vernieuwing, integendeel zelfs, maar wel indien omwonenden in laagbouw van o.a. de Siriusstraat, de Melkweg en een gedeelte van het Mercuriushof hier last van zullen krijgen. Denk maar eens aan het wegnemen van zonlicht en het uitzicht.

 

Toen de Astronautenweg in de Grote Waal nog in ontwikkeling was wilde de gemeente in eerste instantie ook flats tot acht verdiepingen hoog gaan bouwen. Echter door bezwaren van omwonenden is dit teruggebracht naar vier verdiepingen. Hoorns Belang ziet daarom geen enkele reden om bij de huidige nieuwe plannen wel tot acht verdiepingen hoog te gaan.

 

Procedure

Qua procedure valt ook wel wat op te merken. In het verleden hebben er al gesprekken plaatsgevonden met omwonenden. In november 2015 bleek via een nieuwsbrief van de gemeente, dat het plan vertraging opliep als gevolg van nieuwe omstandigheden. Denk hierbij aan ”statushouders”. Voor omwonenden betekende dit veel onzekerheid. Pas in januari 2016 kregen zij meer te horen en bleek dat er ineens sprake was van flats van acht verdiepingen hoog.  
Al drie weken later is dit onderwerp behandeld in de raadscommissie en al snel, 8 maart, wordt hierover besloten in de raad. Dit heeft tot gevolg dat omwonenden niet meer mee kunnen praten over de toekomst van hun eigen woonwijk, maar voor een voldongen feit worden geplaatst. Wat Hoorns Belang betreft is een reeds genomen besluit geen goed uitgangspunt voor een goed gesprek met bewoners.

Hoorns Belang Hoorns Belang