Vragen aan B&W betreffende overlast in de Kersenboogerd

20-03-2019

Naar aanleiding van ernstige overlast door jongeren in de Kersenboogerd zullen onderstaande vragen tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2019 aan het College van B&W gesteld worden:

1. Wat heeft het college of de burgemeester eraan gedaan om de jongste vorm van overlast door jongeren te bestrijden ?

2. Hoe is het mogelijk dat overlast veroorzakende jongeren geen werk hebben en niet naar school gaan. Welke inspanningen worden geleverd om deze jongeren aan het werk te krijgen of naar school te sturen ?

3. Is het nieuw gevestigde Wijklab tevens uitvalsbasis en observatiepost voor politie en handhaving ? 

4. Wanneer worden de toegezegde bewakingscamera’s geplaatst en welke maatregelen worden nog meer genomen om de noodzakelijke bestrijding van de overlast aan te pakken ?

5. Slechts een kleine groep jongeren bederven het imago van de prachtige wijk Kersenboogerd met ruim 22.000 inwoners, winkeliers en organisaties. Bent u het met ons eens dat de wijk Kersenboogerd niet aan het afglijden is maar wel slechte kanten van de wijk met kracht bestreden moeten worden. ?

6. Welke (financiële) middelen en  maatregelen zijn er nodig om overlast, intimidatie en geweld in de Kersenboogerd te bestrijden ?

namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, fractievoorzitter.

 

Onderstaande brief met vragen is een jaar geleden aan het college verzonden:

Aan Burgemeester en college van B&W Hoorn

Geachte Burgermeester van Nieuwenburg, Geacht College,

Hoorn, 28 februari 2018.

 

Afgelopen weekend hebben zich in de omgeving van station Kersenboogerd  twee incidenten voorgedaan.

* Zondagochtend werd een overval gepleegd op de Vomar-supermarkt aan het Betje Wolffplein. Door de overvaller werd een Vomar-medewerker neergestoken. Gelukkig is de medewerker herstellende.

* Het tweede geweldsincident vond zondagmiddag plaats. Enkele personen gooiden stoeptegels in het tunneltje bij station Kersenboogerd. Het is heel bijzonder dat daardoor niemand gewond is geraakt.

Deze geweldsincidenten hebben grote gevolgen voor winkeliers, bewoners en bezoekers op en in de buurt van het station en Winkelcentrum Kersenboogerd. Het gevoel van onveiligheid is door de incidenten sterk toegenomen. Er wordt veel vernield aan o.a. het station en bewoners en voorbijgangers voelen zich regelmatig bedreigd. Om de onveiligheid en overlast te bestrijden zijn in het verleden de nodige inspanningen geleverd. Jongerenwerkers, migrantenwerkers en bewakers zijn ingezet. Het effect van deze inzet is maar van korte duur.

Bewoners, winkeliers en winkelend publiek van het Betje Wolffplein en Winkelcentrum voelen zich steeds onveiliger. Het vertrouwen in de overheid die blijkbaar niet in staat is overlast en geweld te bestrijden, neemt af.

Wij doen een dringend beroep op de burgemeester en het college van B&W er alles aan te doen om de al jaren bestaande overlast en vormen van geweld voor eens en voor altijd aan te pakken.

Wij geven u daarbij in overweging om politie, handhavers en bewakingscamera’s in te zetten in de bestrijding van de overlast en geweld.

Onze fractie doet het voorstel de voormalige koffiepunt-locatie op het station te gebruiken als uitvalsbasis en observatiepost voor politie en handhaving. Vanuit deze nu leegstaande locatie kunnen overlast en geweld direct en doeltreffend worden aangepakt. De veiligheid en het gevoel van veiligheid moeten weer terugkomen bij bewoners, ondernemers en winkelend publiek.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart a.s. worden de komende weken geen raadsvergaderingen of commissievergaderingen gehouden. Daarom willen wij u vragen ons zo snel mogelijk schriftelijk te laten weten welke adequate maatregelen u denkt te nemen tegen de aanhoudende overlast en diverse vormen van geweld op en rond het station Kersenboogerd.

 

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Station Kersenboogerd1 Station Kersenboogerd1
Fractie Tonnaer Fractie Tonnaer

Reacties
Reactie: (Hans Bruynsma)
13-8-2020, 10:00
Zo is het maar net @Frits Bruin. De handhaving is abominabel: Boa's zie je nooit tenzij ze een patatje gaan halen bij de Febo of Van Ree. Ook de politie komt niet, behalve als het spoed is en ze met toeters en bellen kunnen rijden. Er loopt vaak een oud en verward mannetje met fietshelm in het winkelcentrum rond, duidelijk GGZ-geval: Wordt niets aan gedaan En behalve straatracers heb je ook nog lieden die nu hartje zomer(!), nog steeds vuurwerk afsteken. De Kersenboogerd is geen prettige woonwijk, wat men bij de gemeente ook vermag om dat wel zo te laten zijn..

Reactie: (Frits Bruin)
11-8-2020, 20:38
Dat was Dhr Tonnaer in maart 2019. @ 11-2-2020; “Extra maatregelen tegen overlast in de Kersenboogerd: deze week al zeven bonnen voor jeugd.“ Ter informatie: @ zomer 2020: nog steeds zijn er regelmatig straatracers actief die in extreem hard en met hels kabaal door de wijk scheuren op motors, quads, scooters, met auto’s enz. Gevaarlijke en irritante mannetjes. (die vermoedelijk niets op eigen kracht bereikt hebben in het leven, en dat ‘compenseren’ met hulpmotor....)