Samen huurders blijven ondersteunen

Samenwerking Wooncompagnie, Regionale Stichting Wonen Plus en Wonen Plus Welzijn

Nog duidelijkere afspraken maken, zodat huurders ook in de toekomst kunnen rekenen op de juiste ondersteuning.

Dat is de gedachte achter een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Wooncompagnie, Regionale Stichting Wonen Plus en Wonen Plus Welzijn. Met de ondertekening van de overeenkomst op vrijdag 19 april 2019 hebben de drie partijen de samenwerking voor 2019 vastgelegd.

‘We zijn verheugd dat we ons ook in de toekomst samen kunnen blijven inzetten voor onze huurders met een zorgvraag of van 65 jaar of ouder,’ stelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘Samen zorgen wij ervoor dat onze huurders op het gebied van wonen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.’

‘De jarenlange samenwerking met Regionale Stichting Wonen Plus en Wonen Plus Welzijn is voor ons als woningcorporatie van groot belang,’ vervolgt Stefan van Schaik. ‘Daar waar onze dienstverlening logischerwijs stopt, pakken de organisaties het over. We werken dan ook al jaren succesvol samen. Uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we onze huurders zo goed mogelijk van dienst zijn en welke samenwerkingspartners kunnen we daarbij betrekken?’

Voldoen aan de wettelijke eisen
In de nieuwe overeenkomsten is duidelijk vastgelegd dat de werkzaamheden die de organisaties voor Wooncompagnie uitvoeren uitsluitend woon- en woning gerelateerd zijn. Dit is een eis die Autoriteit Woningcorporaties (AW) stelt. ‘De AW-eisen zijn strenger geworden,’ verduidelijkt Regisseur Strategie Arjen Zandstra van Wooncompagnie. ‘Wij willen onze kostbare samenwerking met Regionale Stichting Wonen Plus en Wonen Plus Welzijn niet opgeven, want daar zijn onze huurders niet bij gebaat. Om die reden hebben we met AW overlegd hoe we de samenwerking vorm kunnen geven. Daar rolde deze overeenkomst uit, uiteraard met goedkeuring van AW.’

Wooncompagnie heeft de samenwerkingsovereenkomst gedeeld met collega-corporaties. ‘Ook zij gaan deze overeenkomst gebruiken, zodat deze specifieke dienstverlening voor huurders in een sociale huurwoning kan blijven bestaan,’ aldus Zandstra.

‘Samen mogelijke beperkingen oplossen’
‘Dankzij de hernieuwde overeenkomst is onze samenwerking met Wooncompagnie nog duidelijker geworden. Daardoor kunnen we ook in de toekomst veel voor huurders betekenen,’ aldus Peter de Wit, directeur van Wonen Plus Welzijn. ‘We zijn daarom blij dat we onze succesvolle samenwerking met Wooncompagnie kunnen voortzetten,’ stelt Miriam Uitterhoeve, directeur van Regionale Stichting Wonen Plus. ‘Samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven.’

Mensen met een zorgvraag en boven de 65 jaar kunnen voor € 5 per maand lid worden van Wonen Plus (Welzijn). Leden kunnen een beroep doen op de vrijwilligers die worden aangestuurd vanuit de professionele organisatie. 
Meer informatie: www.rswp.eu (http://www.rswp.eu) en www.wonenpluswelzijn.nl (http://www.wonenpluswelzijn.nl)

Foto v.l.n.r.: Peter de Wit (directeur Wonen Plus Welzijn), Miriam Uitterhoeve (directeur Regionale Stichting Wonen Plus) en Stefan van Schaik (directeur-bestuurder Wooncompagnie).

Tekenen WplusW 001 Tekenen WplusW 001