GroenLinks is verbijsterd over 10 jaar huurverbod na wietteelt

21-01-2020

HOORNGIDS | GroenLinks Hoorn heeft schriftelijke vragen gesteld over het 10-jarig huurverbod van een sociale huurwoning, van mensen die hun huis zijn uitgezet na geconstateerde wietteelt in hun gehuurde woning. GroenLinks zegt met verbijstering van het huurverbod kennis te hebben genomen. Dat mensen daardoor 10 jaar lang niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning vindt de fractie buitenproportioneel, in strijd met de basisprincipes van onze rechtstaat, de grondwet, de universele rechten van de mens en de zorgplicht van de gemeente. Zie de brief:

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft art 36 vragen: 10 jaar niet kunnen wonen na wietteelt.

Geacht College,

In een artikel in het NHD van zaterdag 18 januari, lazen wij dat mensen die hun (sociale) huurhuis worden uitgezet nadat geconstateerd is dat er wiet werd geteeld, 10 jaar lang niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Niet alleen bij de woningbouwvereniging waar men huurde maar ook niet meer bij andere woningbouwverenigingen. In het artikel staat te lezen dat dit zelfs ZONDER dat er een juridische procedure aan te pas is gekomen het geval kan zijn.

GroenLinks heeft hier met verbijstering kennis van genomen. Er zijn meerdere gevallen bij ons bekend waar onder ernstige bedreiging mensen gedwongen waren/worden om in hun huis wiet te kweken. Het gelijkheidsprincipe is ernstig in het geding daar deze maatregel enkel mensen uit sociale huurwoningen betreft. De strafmaat is voor ons gevoel buiten proportioneel. Het lijkt ons in strijd met de basisprincipes van onze rechtstaat, de grondwet, de universele rechten van de mens en de zorgplicht van de gemeente.

GroenLinks is zeker niet blind voor de gevaren die bij illegale wietteelt spelen en de negatieve gevolgen die eraan vast zitten maar dit is niet de manier om dat aan te pakken. Het lijkt ons voor de hand liggend dat dit juist tot meer crimineel gedrag lijdt.

Om deze in onze ogen, zeer ongewenste situatie te veranderen en te de snelste en beste route daarnaar toe helder te krijgen, stellen wij u de volgende vragen:

1. Klopt de informatie zoals te lezen in het betreffende artikel in het NHD? (Indien gedeeltelijk graag aangeven welke onderdelen wel en welke niet)

2. Bent u het met ons eens dat dit (voor zover van toepassing) een zeer ongewenste situatie is?

3. Hebben wij als gemeente invloed op het beleid van de woningbouwverenigingen op dit gebied?

4. Kunnen wij als gemeente op 1 of andere manier zorgen dat deze mensen veel eerder dan na 10 jaar, toch ergens zelfstandig kunnen wonen? (We bedoelen dus niet logeren bij vrienden of familie, of zoals nu ook gebeurt, via een kostbare plek in de dagopvang)

5. Hoeveel mensen betreft dit in Hoorn, en hoeveel daarvan zijn kinderen die van het handelen van hun ouders de dupe zijn?

Met vriendelijke groet,
Roy Drommel GroenLinks Hoorn

politie ontmantelt hennepkwekerij politie ontmantelt hennepkwekerij
GroenLinks Hoorn GroenLinks Hoorn