Herformulering taken GGD Hollands Noorden

Commissievergadering 11 februari 2020

HOORNGIDS | De GGD Hollands Noorden heeft voor het komende jaar een conceptkaderbrief aangeboden. De zaken waarop men zich in het komende jaar wil focussen zijn iets anders geformuleerd. Tot nu toe waren dit: jeugd, infectieziektebestrijding, kwetsbare burger, onderzoek, beleid en preventie en veilig thuis. Men stelt voor zich nu te gaan focussen op: gezond opgroeien, gezond ouder worden, meedoen naar vermogen en gezonde leefomgeving.

De financiële situatie van de GGD is nu positief te noemen, er wordt zelfs weer een weerstandsbuffer opgebouwd. Voor de kosten van Veilig Thuis wordt een andere verdeelsleutel voorgesteld. 50% is gebaseerd op inwoneraantal en 50% op gebruik.

Wethouder Marion van der Ven is blij te kunnen melden dat de bezuinigingen die in de afgelopen jaren waren opgelegd omdat de organisatie niet goed op orde was, hebben geleid tot een betere bedrijfsvoering. Toch is het moeilijk om voor bepaalde taken genoeg personeel te vinden.

De Hoornse fracties gaan in meerderheid akkoord met het voorstel tot herformulering.

Commissievergadering over herformulering GGD 11 februari 2020 Commissievergadering over herformulering GGD 11 februari 2020