Klachten over vuilverwerker HVC houden aan

Gemeente neemt soms noodgedwongen taken over

HOORNGIDS | HVC, de huisvuilverwerker, laat regelmatig steken vallen, hetgeen in sommige gevallen tot de vreemde situatie heeft geleid dat de gemeente Hoorn zélf het door HVC achtergelaten huisvuil op laat halen. Het is voor de fractie Tonnaer aanleiding geweest om daar vragen over te stellen aan het college van B&W. Zie hieronder.

Geacht College,

In december 2019 is de hernieuwde DVO (Dienst verleningsovereenkomst) gesloten waarmee HVC wederom verantwoordelijk is gesteld voor onder andere het ophalen en verwerken van het huishoudelijke afval van de inwoners van Hoorn. Echter bereiken ons regelmatig klachten over het serviceniveau van HVC en dan met name met betrekking tot het ophalen van het huishoudelijke afval. Zo heeft een aantal weken geleden ons het nieuws bereikt dat een dertigtal vuilniszakken in de Kruisstraat is blijven staan na de ophaalronde van HVC. Ook na herhaaldelijke meldingen van bewoners kwam HVC, ondanks toezegging van henzelf, niet. Vier dagen later is uiteindelijk de gemeente zo netjes gebleken om de zakken op te halen. Uitermate galant naar de bewoners toe, en zeker een compliment waardig, maar we hopen dat het geen vrijbrief creëert voor HVC.
Afgelopen week heeft ons het bericht bereikt van een verontruste bewoonster van de Grote Waal. Zij had haar bak naast een viertal andere bakken gezet, echter zaten alle bakken overvol dus met een openstaande klep. Voor de duidelijkheid al het afval zat wel in zakken in de bak. Vanwege de harde wind is deze bewoonster direct na het legen haar bak gaan halen en ontdekte tot haar verbazing dat er zakken uit de bakken waren gehaald en op straat waren gezet. Zij heeft dit direct gemeld bij HVC waar ze te horen kreeg dat bakken niet overvol neergezet mogen worden en dat het teveel aan afval er dan uit wordt gehaald omdat de vuilwagens de bakken dan niet kunnen legen. Wij hebben echter geconstateerd dat op diverse andere plekken in de stad dit zeker niet gebeurt, daar worden overvolle bakken gewoon geleegd waarmee een zekere mate van willekeur het geval lijkt. Ook in dit geval heeft de gemeente de desbetreffende zakken opgehaald.
Wij vinden het absurd dat we een goed betaalde overeenkomst met HVC hebben en dat deze partij dan afval uit de daarvoor bedoelde bakken haalt en op straat zet. Mocht blijken dat het correct is dat bakken niet overvol mogen/kunnen zijn, dan lijkt het ons een kleine moeite om deze zakken weer in een zojuist geleegde bak te doen en die dan weer te legen. Het kan in onze ogen nooit zo zijn dat degene die het regulier aangeboden afval op moet halen het juist op straat zet, waarvan de achterlating op de openbare weg allerlei gezondheids-, veiligheids-, en overlast-effecten kan hebben, waar alle omwonenden dan mee te maken krijgen.
Dit brengt ons bij de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de regels van HVC, dat overvolle bakken niet zijn toegestaan en het regulier aangeboden afval op straat gezet wordt? Zo ja kunt ons uitleggen wat hierover in de DVO gemeld staat? En wat de bewoners dan moeten doen om hun huishoudelijke afval op te laten halen?

2. Bent u bereid:
- om met HVC het gesprek aan te gaan om deze praktijken te stoppen?
- als blijkt dat hier sprake is van een standaard werkwijze door HVC, om dan met HVC de beleidslijn te introduceren dat regulier aangeboden afval, waarvan de bak waar het inzit om technische reden niet in 1 keer kan worden geleegd, altijd wordt meegenomen.
- om de gemaakte kosten van het ophalen van huishoudelijk afval zoals in deze twee gevallen, op HVC te verhalen?

3. Hoe rijmt u dit beleid van HVC met het feit dat er breed wordt ingezet op een schone wijk?

4. Ten slotte vragen we ons af of dit beleid van HVC niet in strijd is met de APV met betrekking tot het zonder toestemming plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte
Met vriendelijke groet,
Onno Egtberts
Gemeenteraadslid namens Fractie Tonnaer

HVC voertuig HVC voertuig