Dijklander Ziekenhuis introduceert animatie over reanimatie

Reanimatie? Je moet er wél aan denken.

HOORNGIDS | Het Dijklander Ziekenhuis introduceert een animatie om patiënten bewust te maken van een reanimatie en de mogelijke gevolgen hiervan. ”Veel patiënten wordt wel de vraag gesteld of ze gereanimeerd willen worden, maar de meeste mensen hebben daar weinig feitelijke kennis over. Door de animatie begrijpt de patiënt beter wat een reanimatie inhoudt en kan dan een beter onderbouwde keuze maken”, vertellen initiatiefnemers Ellen Ettema en Nina Müller, beiden gespecialiseerd verpleegkundigen van het Dijklander Ziekenhuis. 

In de animatie wordt de reanimatie zo eenvoudig mogelijk uitgelegd. ”Veel mensen zijn zich niet bewust dat je na een reanimatie mogelijk niet meer dezelfde persoon bent als daarvoor. Ook heeft de conditie van de patiënt grote invloed op de uitkomst van een reanimatie. Ernstige aandoeningen geven een veel minder goede kans om goed gereanimeerd te worden. Patiënten en hun familie zijn soms bang dat kiezen voor niet-reanimeren betekent dat je niet verder geholpen wordt. Maar er zijn andere mogelijkheden om een patiënt goede zorg te bieden. Wij vinden het belangrijk om mensen hier goed over te informeren zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken”, zegt Nina Müller, oncologieverpleegkundige op de afdeling longgeneeskunde. Samen met collega Ellen Ettema, gespecialiseerd verpleegkundige op de hartbewaking, ontwikkelde zij de animatie.

Belangrijke vraag
Bijna elke patiënt die wordt opgenomen in het Dijklander Ziekenhuis krijgt de vraag voorgelegd of hij/zij gereanimeerd wil worden. De reden hiervoor is duidelijk: als de patiënt niet meer ademhaalt en geen bloedsomloop meer heeft, dan weten de betrokken zorgverleners wat de patiënt wil. ”We merken dat mensen daar niet altijd op voorbereid zijn”, legt Ellen Ettema uit. ”De vraag overvalt ze en ze kunnen niet altijd goed inschatten wat de gevolgen zijn. Maar ook zorgverleners vinden het soms lastig deze vraag aan te kaarten.” Bovendien is het in acute situaties lastig om de vraag te stellen. De patiënt voelt zich ziek, heeft pijn, is kortademig of heeft angst. Geen omstandigheden die zich lenen voor een goed inhoudelijk gesprek. ”Met deze animatie kan iedereen op elk moment een afweging maken en dit bespreekbaar maken met naasten en (huis)arts.”

Beslissing vastgelegd
De animatie is bedoeld ter aanvulling op het persoonlijke gesprek. Dit gesprek tussen patiënten en behandelaar blijft leidend. Sommige mensen hebben al een beslissing genomen om wel of niet gereanimeerd te willen worden. Dit is dan vastgelegd in het patiëntendossier. Patiënten kunnen tijdens opname in het ziekenhuis hun keuze te allen tijde heroverwegen. Bij elke ziekenhuisopname zal deze vraag opnieuw aan de orde komen.
De animatie is te vinden op https://www.dijklander.nl/reanimatie (https://www.dijklander.nl/reanimatie)

Dijklander ziekenhuis Hoorn Dijklander ziekenhuis Hoorn

Reacties
Reactie: (Henk)
5-7-2020, 06:22
@Hans "Het zou handig zijn als er direct een verwijzing was naar: Hoe leg ik vast dat ik niet gereanimeerd wil worden? Het is toch niet voldoende om het alleen met familie te bespreken?" Als je bekend bent in het Dijklander Ziekenhuis kun je dit vast laten leggen in je medisch dossier. Ook kun je een niet reanimeren penning bestellen en bij je dragen. Zie de folder. https://www.dijklander.nl/uploads/FLD-01654-NL_16.pdf

Reactie: (Hans)
4-7-2020, 15:17
Het zou handig zijn als er direct een verwijzing was naar: Hoe leg ik vast dat ik niet gereanimeerd wil worden? Het is toch niet voldoende om het alleen met familie te bespreken?

Reactie: (Reanimatie westfriesland.nl)
2-7-2020, 09:57
Zitten al ruim 40 jaar in en om het ziekenhuis in Hoorn. Verzorgen al die jaren de reanimatie/AED cursus in het ziekenhuis. Sinds dit jaar betalen wij hoge huur om deze laagdrempelige cursus te mogen geven op deze locatie. Juist nu het belang van snel reanimeren en het gebruik van de AED essentieel bijdraagt aan de overlevingskansen.