Overlast Julianapark vergt meer inspanningen

16-07-2020

HOORNGIDS | De overlast in het Julianapark in Hoorn was de aanleiding om er recent camera’s te plaatsen om zodoende zicht te krijgen op de groepen jongeren die stelen uit auto’s, rondscheuren op scooters en lachgas en alcohol gebruiken, waardoor deze overlastgevers de openbare orde verstieren. Bezoekers van het park en het strandje voelen zich veelal niet meer veilig.

De gemeente Hoorn zegt er alles aan te doen en heeft verschillende maatregelen getroffen, zoals het weghalen van bankjes, het plaatsen van een scooter-werend sluishek, extra kliko’s voor afval en extra vaarsurveillance op het water bij mooi weer. 

De politieke partij Hoorn Lokaal vindt echter dat er wel een schepje bovenop mag. Met name door zaken te faciliteren als een zwemplatform en sanitaire voorzieningen. Daarnaast wordt het geplaatste sluishek terecht volkomen nutteloos geacht. Ter onderstreping daarvan verwijzen we graag naar de hier geplaatste foto’s. Hierbij de brief van Hoorn Lokaal.  

Geacht college,
Hoorn Lokaal begrijpt ten zeerste dat u maatregelen gaat nemen om de overlast in het Julianapark bij het Schelpenstrandje te doen verminderen. Vooral het openlijke lachgasgebruik (met flessen vol met lachgas) en het gescheur met scooters in het park zorgt (veelal in de avonduren) voor onveilige situaties en geeft het gevoel dat de situatie daar niet altijd onder controle is. We hopen dan ook dat de inzet van cameratoezicht gaat helpen om de overlast terug te dringen.
Aan de andere kant vinden we het juist ook belangrijk dat u de vele bezoekers aan het Julianapark beter gaat faciliteren. Het Schelpenstrandje is voor veel inwoners van Hoorn een belangrijk recreatieplek waar door velen op een positieve manier gebruik van wordt gemaakt. Zeker in de huidige Corona tijd waarin vakanties minder vanzelfsprekend zijn is het naar het idee van Hoorn Lokaal extra belangrijk om de bezoekers te faciliteren om zodoende op een prettige manier te kunnen recreëren bij het Schelpenstrand.

Wij willen u de volgende zaken ter overweging meegeven:
- Plaats zo snel mogelijk weer het zwemplatform, het maakt het zwemmen voor jongeren extra aantrekkelijk. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 juni heeft wethouder Broersma de toezegging gedaan dat het zwemplatform er per 1 juli weer zou liggen. Tot op heden is dat niet geval.
- Plaats op zomerse dagen extra vuilcontainers; de huidige bakken voldoen echt niet en zijn vaak ‘verstopt’. Hierdoor kunnen bezoekers het afval niet kwijt, wat leidt tot extra vervuiling. Het kan er ook voor zorgen dat het gebied minder aantrekkelijk wordt voor ratten. Het wemelt inmiddels van de ratten in het Julianapark, gerichte aanpak van deze plaagdieren is op zijn plaats.
- De toiletten zijn alleen geopend op dagen dat de temperatuur 20 graden of hoger is. Ook beneden die temperaturen wordt er volop gerecreëerd in het park en is de kiosk geopend. Gedurende de zomervakantie zouden wij de toiletten alle dagen geopend willen zien, ongeacht de weersvoorspelling. 
- Er is een sluishek geplaatst om scooters te weren, echter deze scooters kunnen dit hek makkelijk omzeilen door eerder linksaf te slaan. Als het u ernst is om scooters te weren dan zou een tweede sluishek noodzakelijk zijn. 
We hopen van harte dat u niet alleen wilt inzetten op handhaven, maar zeker ook de vele positieve gebruikers beter wilt gaan faciliteren. We zijn dan ook benieuwd naar uw reactie op bovengenoemde overwegingen.
Met vriendelijke groeten, 
René Assendelft
Raadslid Hoorn Lokaal

Julianapark 1 Julianapark 1
Sluishek Julianapark 2 Sluishek Julianapark 2
Sluishek Julianapark 3 Sluishek Julianapark 3

Reacties
Reactie: (Johan)
18-7-2020, 00:01
Ik vind de camera's goed idee. Maar moet dan ook wel gebruikt worden om de overtreders te pakken. Ervaring leert dat dat erg moeilijk is. Laat vuil bij bakken keer extra legen. Vaak is bak vol. Dan beland het vuil ernaast. Groetjes.