Actie tot behoud zebrapaden Westerblokker

04-08-2020

HOORNGIDS | De werkzaamheden in Westerblokker die 3 augustus zijn aangekondigd roepen protesten op bij de bewoners aldaar. Het bezwaar handelt om twee zebrapaden die moeten verdwijnen. De Fractie Tonnaer heeft naar aanleiding van de ontstane onrust eerder al vragen gesteld aan het college van B&W en komt nu met aanvullende vragen naar aanleiding van nieuwe informatie over geplande werkzaamheden. 

Het draait allemaal om de zebrapaden bij de Bramleylaan (bij de Aldi) en bij de kruising bij de Tortelduif. Volgens de gemeente moeten ze weg omdat zebrapaden weliswaar veilige oversteekplaatsen lijken, maar slechts schijnveiligheid veroorzaken en dus risicovol zijn. Bij de nieuwe verkeerssituatie zonder zebrapad heeft de voetganger geen voorrang meer en omdat daardoor goed moet worden gekeken of er overgestoken kan worden wordt de oversteek volgens de gemeente veiliger. Deze logica ontgaat velen en met name de bewoners. 

Geen verwijdering
De Fractie Tonnaer geeft als toelichting: ”Net als de bewoners van Blokker wil onze fractie geen verwijdering van de twee zebrapaden aan de Westerblokker. De door de gemeente Hoorn gebruikte argumenten om de zebrapaden te verwijderen bestrijden wij en zijn volgens ons in strijd met het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens genomen. Door het verwijderen van de twee zebrapaden wordt de toch al kwetsbare positie van de voetgangers verder vergroot. Fractie Tonnaer is het met de bewoners van Blokker eens dat na de her-asfaltering van de Westerblokker de zebramarkering op twee plaatsen opnieuw wordt aangebracht.”

Inmiddels zijn aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat er ook andere verkeerskundige maatregelen zullen worden getroffen waar veel bezwaar tegen bestaat. Zie hieronder de brief aan het college.

Geacht College,
29 juli 2020 hebben wij vragen gesteld over het verwijderen van twee zebrapaden op de Westerblokker. Naar aanleiding van onze vragen hebben wij veel reactie en informatie ontvangen.
Bewoners van de Westerblokker, maar ook van Tortelduif en Houtduif hebben zorgen over de dreigende verwijdering van de zebrapaden. Verder melden de bewoners problemen die zich voordoen bij de reconstructie-werkzaamheden aan de Westerblokker. In tegenstelling tot de bewoners van Westerblokker zijn de bewoners van Tortelduif en Houtduif niet door de gemeente geïnformeerd. De bewoners van de Duiven hebben alleen een brief van de aannemer (Mouwrik Waardenburg) ontvangen. De bewoners hebben klachten over de ontstane verkeerschaos, doordat veel bewoners en passanten de weg letterlijk kwijt zijn, hun auto’s elders moeten parkeren, hun rolcontainers op een andere plek moeten neerzetten, geen contact kunnen krijgen met de projectleider van de gemeente, noch met de aannemer. De bewoners proberen zelf mee te denken om tot een werkbare oplossing te komen en stellen onder andere voor om de bussluis bij de Tortel- en Houtduif tijdelijk open te stellen zodat de buurt beter bereikt kan worden.
We snappen dat door de corona crisis het lastig is met de buurtbewoners aan de Westerblokker e.o. te overleggen maar vinden dit geen reden helemaal geen overleg met bewoners te voeren. De verbijstering en teleurstelling over het gebrekkige overleg en informatie over de werkzaamheden brengen ons ertoe de volgende vragen te stellen:
1. Wilt u alsnog een overleg organiseren met buurtbewoners van Westerblokker, Houtduif en Tortelduif in welke vorm dan ook;
2. Klopt onze verkregen informatie dat ook bijvoorbeeld aan de Grevelingenweg en Maasweg zebrapaden gaan verdwijnen? Wilt u direct stoppen hiermee ?
Mocht u ondanks de bezwaren van de buurtbewoners en van onze fractie blijven bij het verwijderen van zebrapaden dan zullen wij tijdens de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen voor handhaving van zebrapaden.
Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Onno Egtberts, gemeenteraadslid

Zebrapad bij Aldi in Blokker Zebrapad bij Aldi in Blokker

Reacties
Reactie: (Dirck)
4-8-2020, 15:00
Naast bewoners van deze Duiven lopen ook vele uit Kersenboogerd daar vaak, dus niet alleen bewoners daar.... er zijn al meerdere weggehaald en dat is vooral in de avond nog erger met oversteken voor de steeds grijzer en/of kale bevolking... en als ze Zebra geen voorrang geven, dan eens een Boa in burger of camera tijdje neerzetten, ik wil best een dagje het Heen & Weer krijgen en zo vooral de snelle in de val lokken... daar zijn vermoedelijk liefhebbers genoeg voor... en ja, ook bewoners daar die vaak gewoon door planken.... het kan nog wel...