Geen OV voor bewoners deel Grote Waal

10-08-2020

HOORNGIDS | Gedurende drie maanden kunnen bewoners van de Molenwijk in de Grote Waal te Hoorn geen gebruik maken van het openbaar vervoer. De bushaltes van EBS in de Grote Waal zijn van 2 juni tot 22 augustus vanwege werkzaamheden aan het stadsstrand buiten werking gezet, zodat bewoners aan het eind van de Grote Waal vrijwel verstoken zijn van OV. Het is voor de lokale politieke partij Fractie Tonnaer aanleiding om hierover vragen te stellen aan het college van B&W.  Zie de brief hieronder.  

Geacht college,
Al eerder, in mei 2020 en met rappel,  hebben wij wethouder Bashara zonder resultaat over de situatie dat vanaf 2 juni tot en met 21 augustus de dijkweg bij het gemaal afgesloten voor doorgaand verkeer (door werkzaamheden bij het gemaal).
De EBS-buslijn wordt daarom omgeleid vanaf 2 juni tot en met 21 augustus, waardoor verschillende bushaltes tijdelijk vervallen. In de Grote Waal moeten de mensen opstappen bij bushaltes Sterrenweg en Poolster waardoor hun dagelijkse reistijd wordt verlengd met minimaal 30 minuten, verder rijdt de bus tijdelijk niet de Molenwijk van de Grote Waal in. 
Aan het einde van de Grote Waal zijn hierdoor mensen verstoken van OV. Mensen met beperkingen en ouderen die b.v. boodschappen doen zijn voor gebruik openbaar vervoer ernstig gedupeerd. Maar ook werkenden die naar het station of richting Amsterdam willen reizen met OV zijn hierdoor ernstig benadeeld.
Wij hebben begrepen dat er geen overleg is geweest met de reizigers in een cruciale functie hierover en er geen tijdelijke/adequate oplossing getroffen is voor de mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer. Ondanks dat we op 24 mei en met herhaling  wethouder Bashara gevraagd hebben om een oplossing voor de getroffen reizigers te creëren is er pas na verloop van anderhalve maand een oplossing gekomen voor de gehandicapte en oudere reiziger. Mosterd na de maaltijd!
Hoe heeft u de bewoners hiervan op de hoogte gesteld?
Tevens is het ons opgevallen dat er geen renovatie onderhoud (o.a. geen displays en geen ophoging van de bushaltes) aan twee bushaltes van EBC-buslijn 314 aan de Verfmolen in de Grote Waal heeft plaats gevonden. Vraag van onze fractie dreigen deze bushaltes te verdwijnen uit de dienstregeling? De handelwijze van de gemeente in deze lijkt al te preluderen op de verdwijning van deze bushaltes.
We zijn teleurgesteld over het niet plaats vinden van vervangende maatregelen tijdens de omleiding van bus 314 in de Grote Waal, waardoor reizigers aan het einde van de Grote Waal bij o.a. Verfmolen verstoken waren van OV en ook niet zijn gehoord. 
Waarom zijn de bewoners van dit gebied en de reizigers op dit traject niet gehoord?
Indien er overwogen wordt om de twee bushaltes aan de Verfmolen in de Grote Waal uit de dienstregeling te halen vinden wij het belangrijk om dit met de bewoners van dit gebied en de reizigers van deze lijn zorgvuldig vooraf te bespreken en te zorgen voor adequate vervangende vervoersmogelijkheden.
Gaat de gemeente het gesprek nog aan met de betreffende bewoners?
Wij wijzen u op het onderzoek dat door gemeentes Purmerend en Beemster in februari 2019 is gedaan onder hun inwoners over wensen Openbaar Vervoer aldaar. Via een internetpanel zijn 1347 mensen bevraagd waarbij een respons van 62% werd behaald. Bovendien bestond er een open link enquête, waarop 996 mensen de gehele vragenlijst hebben beantwoord.
Op deze wijze kregen gemeentes Purmerend en Beemster goed inzicht in de wensen van de inwoners met betrekking tot het O.V. 
1. Welke locaties belangrijk zijn voor de bereikbaarheid 
2. Frequenties van de bussen enz. enz.
Wij betreuren het dat gemeente Hoorn te weinig de inwoners-gebruikers van het OV betrekt bij het huidige en toekomstige ontwikkelingen van het OV en pleiten voor meer betrekken van de inwoners en reizigers bij wijzigingen en toekomstplannen van het OV. 
Vindt het college de gebruikers van het OV en de inwoner van dit gebied van de Grote Waal niet belangrijk genoeg om hen te bevragen of zij zich adequaat zonder meerkosten kunnen vervoeren naar werk/opleiding en sociale kontakten?   
Vriendelijke groet, 
Conny Ligthert, gemeenteraadslid, namens Fractie Tonnaer

Busstation Verfmolen Busstation Verfmolen
Busstation Korenmolen Busstation Korenmolen
Busstation Poldermolen Busstation Poldermolen