Vraagtekens bij Klimaatakkoord

Geld nodig voor wederopbouw

HOORNGIDS | Een onlangs door de Telegraaf gepubliceerd artikel met de kop ’Zonder aardgas redden we het niet’ wordt door een tweetal Hoornse politieke partijen ondersteund. De Hoornse Onafhankelijke Partij en VOCHoorn onderschrijven de inhoud van het gepubliceerde, waarin aangegeven wordt dat het gegeven de huidige door corona veroorzaakte omstandigheden onverstandig is het Klimaatakkoord strikt te blijven volgen.

Als we blijven handelen volgens het Klimaatakkoord moeten vele miljarden euro’s geïnvesteerd worden in het aardgasvrij maken van de woningen en bedrijfspanden in Nederland. Die tientallen miljarden hebben we niet en de ondertekenaars zien het geld liever besteed aan de ’wederopbouw’ van Nederland na corona. Dat er sprake is van een gigantische recessie is inmiddels klip en klaar. 

Koerswijziging
Door de economische crisis zal er een koerswijziging moeten komen, aldus de ondertekenaars. Het nog beschikbare geld kan gebruikt worden om de crisis te boven te komen en dat gaat nog vele jaren duren. Om juist in die transitieperiode miljarden uit te geven aan een project waar steeds minder draagvlak voor is mag op z’n minst worden aangemerkt als discutabel. Ook de gemeente Hoorn zal geconfronteerd worden met tekorten, waar sociale doelstellingen niet de dupe van mogen worden. 

Financiële druk
Het nog wel beschikbare geld zullen we keihard nodig hebben om inwoners, bedrijven en instellingen door deze moeilijke periode te helpen. De ondertekenaars willen de dure aardgasvrij-ambitie uitstellen en roepen het kabinet op de afspraak uit het Klimaatakkoord om miljoenen woningen aardgasvrij te maken los te laten. ”We hebben dat geld heel hard nodig”, stellen zij.

Johannus Poststraat nieuwbouw Johannus Poststraat nieuwbouw