Commotie rond coronabeleid leidt tot vragen

13-08-2020

HOORNGIDS | Ondanks geruststellende woorden van de burgemeester van Hoorn is er ontzettend veel commotie ontstaan naar aanleiding van de uitgedeelde boetes en waarschuwingen aan horecabedrijven in met name de binnenstad van Hoorn. Massaal werd door een groot deel van de Hoornse kroegen besloten om niet langer roulette te spelen met alle daarbij behorende risico’s door simpelweg komende maandag, inmiddels omgedoopt tot Terrassendag, hun zaak niet te openen. Dit tot groot ongenoegen van vele inwoners van Hoorn die de alternatieve Lappendag graag wilden aangrijpen om een terrasje te pakken.

Het vormde voor De Realistische Partij aanleiding om vragen te stellen aan het college van B&W. Zie hieronder de gestelde vragen.    

Geacht college, 
Wij begrijpen dat er, wanneer er regelgeving van kracht is, wat je daar ook van vindt, er gehandhaafd moet worden. Er bereiken ons signalen waaruit blijkt dat er een zekere mate van willekeur gebezigd wordt waar het gaat om de handhaving van de coronamaatregelen bij ondernemend Hoorn. Ook zijn er vragen gerezen over de wijze van controle en handhaving.
Daarom aan u de volgende vragen:
Hoeveel ondernemers zijn inmiddels gecontroleerd?
Wat zijn de criteria op grond waarvan een dergelijke controle wordt ingezet?
In hoeveel van het totaal aantal controles betrof het de controle van een horecabedrijf?
Welke verschillende wijzen van controle worden gehanteerd?
Hoeveel waarschuwingen en hoeveel boetes zijn er aan bedrijven uitgedeeld, en bij hoeveel bedrijven betrof het horeca?
Wordt er gebruik gemaakt van drones om horeca te controleren? Zo ja, kunt u de werkwijze daaromtrent volledig omschrijven? 
Kunt u zeggen hoeveel waarschuwingen en/of boetes en/of sluitingen van bedrijven zijn uitgegaan aan Hoornse bedrijven?

In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Menno Jas, DRP

Handhavers aan het werk tijdens avonduren Handhavers aan het werk tijdens avonduren

Reacties
Reactie: (edwin)
13-8-2020, 20:58
wat een flauwe kul reden stop met die carona als je goed op media kijkt is geen carona meer dus laat alles resturants cafe gaan en handhafing houden voor wat wel moet er zijn verdorie al veel weg kwa bedrijfen door toen wel carona moeten we dan helemaal niks meer hebben ???