Uitvoeringsprogramma economie 2020-2024

15-09-2020

HOORNGIDS | Om de economie in Hoorn te versterken staan voornemens daartoe in de uitvoeringsagenda 2020-2040. De agenda omschrijft vier actielijnen: werken, energietransitie, stad Hoorn en digitalisering.

Met deze actiepunten die aansluiten bij de regionale samenwerking in Westfriesland hoopt de gemeente de werkgelegenheid op te schroeven naar 35.000 banen. Circulaire economie versnellen en Hoorn te promoten als vestigingslocatie voor nieuwe bedrijven maken daar deel van uit. Tevens wil men het Midden- en KleinBedrijf helpen bij het inspelen op de toenemende digitalisering.

De PvdA en DRP dienden een motie in om de reclamebelasting volledig ten goede te laten komen aan zaken die de Hoornse economie ondersteunen. In 2021 loopt het convenant ‘Stimulering Economie Hoorn’ af. Zij willen het convenant niet stil laten doorlopen.

Wethouder Arthur Helling ontraadt de motie over de reclamebelasting. Tegenwoordig worden daar in overleg met de ondernemers al diverse zaken mee betaald. In deze tijd is het niet handig om te praten over een nieuwe systematiek. Hij zegt toe om wat gevraagd wordt in de motie over het vastgoedfonds mee te nemen in de gesprekken over het uitvoeringsprogramma. De gemeente moet niet alle taken naar zich toe trekken. De ondernemers kunnen ook het een en ander oppakken. Menno Jas (DRP) wil niet accepteren dat het niet helemaal aan de raad is of het convenant wordt verlengd of niet. Voordat men tot besluitvorming kon komen werd twee maal om schorsing van de vergadering gevraagd. Na een lange schorsing geeft de wethouder aan dat hij het absurd vindt dat men zo strak aan de motie blijft vasthouden. De motie haalde het niet.

Een aantal partijen vraagt in een motie om te komen met een vastgoedfonds om leegstand van winkelpanden in de binnenstad te kunnen aanpakken door er een andere bestemming aan te geven. Deze motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

Wethouder Helling aan het woord Wethouder Helling aan het woord