Ophalen huisvuil: nog open vragen en forse ambities

Digitale Commissievergadering 17 november

HOORNGIDS | In 2019 Heeft Hoorn een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten met de HVC. Er is nu ruimte om een en ander iets anders te doen. Het accent wordt gelegd op kostenbeheersing en meer invloed van bewoners op de hoogte van de afvalstoffenheffing. De komende vijf jaar moeten de prestaties worden verbeterd.

Fracties vallen over de ambitie om de hoeveelheid restafval per huishouden allereerst terug te brengen van 180 kg nu naar 100 kg per inwoner per jaar en voorts verder te gaan naar 30 kg (exclusief plastic afval). De teruggang wordt als niet haalbaar gezien. Ook is de afvalscheiding niet in alle Hoornse wijken hetzelfde of zelfs ingevoerd.

Hoe wordt de handhaving geregeld om te voorkomen dat men op een verkeerde manier van het afval af wil komen? De kwijtscheldingsregeling komt te vervallen, constateert Jeroen van der Veer (Sociaal Hoorn) en dat weegt voor hen zwaar. Jan Kollen (PvdA) ziet dat Alkmaar een tarief kan aanbieden dat honderd euro lager ligt. Wanneer je bewoners vraagt meer te doen aan afvalscheiding, mag HVC ook iets doen aan het verlagen van het tarief.

Roy Drommel (GroenLinks) juicht de ambitie om terug te gaan naar 100 kg restafval per inwoner toe en hoopt ook dat het gewicht nog verder omlaag gebracht kan worden. Belangrijk om een circulaire economie te realiseren. Men dringt erop aan dat ook het bedrijfsleven en de overheid daar stappen in onderneemt.

Wethouder Samir Bashara kan een aantal opmerkingen direct onderschrijven. Onder andere over de industrie, maar het gaat hier over wat de gewone burger kan doen. Niet alle zaken die zijn genoemd zijn nog op een goede manier opgelost. Daar gaat wel iets aan gedaan worden. Op de wat uitgebreidere vragen zal hij voor de raadsvergadering van 8 december schriftelijk antwoorden.

De commissie is nog zo verdeeld over dit agendapunt dat het onderwerp terugkomt op de raadsvergadering.

Wethouder Bashara Wethouder Bashara

Reacties
Reactie: (Jaap Brouwer)
19-11-2020, 18:03
Als het huisvuil van 180kg naar 100kg gaat per jaar,gaat dan ook de huisvuil belasting omlaag??In Alkmaar betalen ze 100 euro per jaar minder dan in Hoorn,hoe kan dit??