Luchtbehandelingsinstallatie voor Theater Het Pakhuis nog even niet

Digitale Commissievergadering 12 januari

HOORNGIDS | Het Theater Het Pakhuis heeft nu geen luchtbehandelingsinstallatie en dat is noodzakelijk om door te kunnen gaan als theater. De coronacrisis maakt het noodzakelijk dit op orde te hebben. Een oorspronkelijk voorstel dat € 40.000,- moest kosten zou niet voldoen aan de eisen. Er moet een zwaardere installatie komen, die dan ook een veel hogere prijs heeft. Ook al omdat het een oud, historisch pand betreft, zijn de kosten wat hoger. Alles bij elkaar zal het € 156.000,- gaan kosten.

Een aantal fracties is bepaald niet gelukkig met de manier waarop deze vraag bij de raad gekomen is. Men voelt zich voor het blok gezet.

Enkele fracties vinden het bedrag voor een culturele instelling te hoog. De DRP wil in deze tijd de hand op de knip houden voor culturele zaken. De PvdA is niet blij met het standpunt van de theaterdirectie om niet naar het gebied van de Poort van Hoorn te verhuizen.

D66 ziet wel het belang van de activiteiten van Het Pakhuis. Het is jammer dat men eerder geen deskundige inschatting heeft gemaakt van de werkelijke kosten. Ook VOCHoorn hecht aan het voortbestaan van Het Pakhuis. Tegen Menno Jas (DRP) maakt Aart Ruppert (VOCHoorn) om het belang van cultuur te beklemtonen de opmerking: ”Eerst naar het theater en dan naar de kroeg.”

Roy Drommel houdt een bevlogen betoog over de betekenis van Het Pakhuis en wijst op het feit, dat het samengaan met een ander Hoorns theatertje niet mogelijk is.

Wethouder Arthur Helling begrijpt goed dat er kritiek is. Hij ziet geen alternatief. In 2017 is gezien dat er iets moest worden gedaan aan het gebouw, maar de geraamde kosten waren niet toereikend. Ook hij vindt het een groot bedrag. Ook wanneer je voor dit pand een andere bestemming wil vinden, krijg je te maken met dit soort investering. De wethouder wil de raad nog verder inlichten over diverse zaken die mogelijk haalbaar zijn. Om die reden is het mogelijk dit punt nog even aan te houden, maar de genoemde kosten zullen weinig anders worden.

Theater Het Pakhuis Hoorns kleinste theater Theater Het Pakhuis Hoorns kleinste theater