Toewijzing sociale huurwoningen alleen door Woonmatch

08-02-2021

HOORNGIDS | De vraag naar sociale huurwoningen is zeer hoog. Mede daarom vraagt de gemeente Hoorn van de projectontwikkelaars om tenminste 30% goedkope huur- en koopwoningen te bouwen. De toewijzing van sociale huurwoningen wordt in West-Friesland gedaan door Woonmatch West-Friesland, een samenwerking van zes woningcorporaties. 

Sociale huurwoningen die door projectontwikkelaars worden gebouwd kunnen door de bouwers zelf toegewezen worden. Met de toewijzing van sociale huurwoningen hebben de meeste projectontwikkelaars nauwelijks kennis en ervaring. Om het voor woningzoekenden overzichtelijk en efficiënt te houden pleit de lokale politieke partij Fractie Tonnaer voor inschrijving en toewijzing van sociale huurwoningen van projectontwikkelaars door Woonmatch West-Friesland. Zie hieronder de brief aan het college van Burgemeester en Wethouders te Hoorn. 

Geacht College,
De meeste sociale huurwoningen in West-Friesland zijn in het bezit van twee gemeentelijke woningbedrijven en zes woningcorporaties. De sociale huurwoningen hebben een huurgrens tot € 752,-. In principe worden deze woningen alleen toegewezen aan huurders die gezamenlijk een jaarinkomen hebben tot € 40.000,-. 
De vraag naar sociale huurwoningen is zeer hoog. Mede vanwege het tekort aan sociale huurwoningen vraagt de gemeente Hoorn van projectontwikkelaars om tenminste 30% goedkope huur- en koopwoningen te bouwen. Hoorn hanteert de 30% (goedkoop) 30% (middel) 40% (duur) regel.
Stichting 172 min i.o. heeft ons recent erop gewezen dat de toewijzing van sociale huurwoningen die gebouwd worden door projectontwikkelaars, door de ontwikkelaar zelf toegewezen worden. Met de toewijzing van sociale huurwoningen hebben de meeste projectontwikkelaars nauwelijks kennis en ervaring. Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen gelden voorwaarden zoals een inkomenstoets en dient een wachtlijst van woningzoekenden bijgehouden te worden.
Om te voorkomen dat de toewijzing van sociale huurwoningen verbrokkelt over diverse projectontwikkelaars en woningcorporaties stellen wij voor de toewijzing in handen te geven van Woonmatch West-Friesland, organisatie van zes woningcorporaties. Voor woningzoekenden is dat het meest overzichtelijk en solide. Fractie Tonnaer vraagt het college voor de toewijzing door één organisatie met één loket zich in te spannen.
In het belang van uniformiteit in de toewijzing van sociale huurwoningen stellen wij de volgende art. 36-vragen:

1. Bent u met ons van mening dat de toewijzing van sociale huurwoningen geen kerntaak is van projectontwikkelaars en vanwege kennis en ervaring beter uitgevoerd kan worden door woningcorporaties?
2. Deelt u onze mening dat voorkomen moet worden dat toewijzing van sociale huurwoningen in West-Friesland verbrokkelt over diverse organisaties en bedrijven?
3. Wilt u zich ervoor inspannen dat projectontwikkelaars de toewijzing van sociale huurwoningen in handen geven van Woonmatch West-Friesland?
4. Bent u het met ons eens dat voor woningzoekenden het overzichtelijk en efficiënt is wanneer één organisatie is belast met inschrijving en toewijzing van sociale huurwoningen in West-Friesland?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Holenkwartier impressie 1 Holenkwartier impressie 1

Reacties
Reactie: (R.Mantel.)
11-4-2021, 12:28
Ik vind dat er zo weinig mogelijk loketten tussen moeten zitten. Wooncorporaties worden anders veel te machtig. Gaan de mensen tegen elkaar uit spelen en iemand die een huis nodig heeft zegt dan gauw ja maar het eigenlijk niet kunnen betalen. Dat is heel kwalijk. Ik vind dat een huur tot 750 euro gewoon te gek voor woorden, dit heeft helemaal niets meer met sociale huur te maken. Mensen die dit iedere maand moeten betalen zitten iedere maand na aftrek van de huur bijna tegen bij stand aan. Mijn vrouw en ik hebben een gezamenlijk in komen van nog geen € 30.000 en betalen al € 652 en komen niet in aanmerking voor bevriezing omdat wij het voorheen ook niet kregen. Te gek voor woorden.