Toeristentreintjes/busjes in Hoornse haven en binnenstad onrechtmatig

15-02-2021

HOORNGIDS | De politiek partijen Fractie Tonnaer, PvdA, DRP en Danny Verdonk blijven van mening dat busjes/treintjes met een Duits kenteken van een buitenlands bedrijf in Hoorn geen toeristen mogen vervoeren. Cruisebedrijf Globus Tours heeft eerst een vergunning nodig van de ILT voor vervoer van toeristen. 

De fracties willen weten of het cruisebedrijf alleen passagiers van Globus Tours vervoert of ook van andere cruiseondernemingen. Het vervoer van toeristen en cruisepassagiers kan beter uitgevoerd worden door regionale- en lokale bus-en taxibedrijven. Het college B&W roept op lokaal te kopen, maar geeft in de ogen van genoemde politieke partijen zelf niet het goede voorbeeld. Het vormde de aanleiding tot het sturen van een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders te Hoorn, die hieronder is te lezen.

Geacht College,

Op 3 september 2020 hebben Fractie Tonnaer, PvdA, DRP en Danny Verdonk vragen gesteld over de toeristentreintjes/busjes in de Hoornse haven en binnenstad. U heeft deze vragen beantwoord op 14 oktober 2020, echter met uitzondering van vraag 3. U gaf aan de verwachting te hebben dat deze vraag binnen 3 weken alsnog beantwoord kon worden.
De beantwoording van vraag 3 hebben wij 28 januari 2021 mogen ontvangen, zo ongeveer 15 weken (!!!) later. Naar ons oordeel is het antwoord van bedroevende kwaliteit en daarnaast ontwijkend. De kern van uw antwoord is “dat het op dit moment nog niet duidelijk is of het vervoer door Globus Tours met busjes met Duits kenteken in strijd is met de wet.”
Daarnaast stelt u dat “Globus Tours hierover in overleg is met de Inspectie Leefomgeving en Transport”. Kennelijk laat u het aan een belanghebbende private partij over om hier duidelijkheid in te krijgen en daarmee ontwijkt u de gemeentelijke verantwoordelijkheid om zich goed te laten informeren over de geldende wet- en regelgeving om het vervoer van personen over de weg veilig en verantwoord te laten plaats vinden. 
Daarom sturen wij onze vragen en antwoorden van het College naar de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Om duidelijkheid te krijgen of het wettelijk is toegestaan om met dergelijke voertuigen personen over de weg mogen te voeren kan de gemeente, de politie of een vervoerder de Inspectie Leefomgeving en Transport, en in het geval van een typegoedkeuring het RDW, raadplegen. Dat gaat vrij eenvoudig en hoeft zeker geen 15 weken te duren. De ILT stelt kort en bondig dat: “de kern van de eisen bestaat eruit dat het voertuig waarmee wordt gereden is goedgekeurd voor gebruik van personenvervoer op de openbare weg. In de situatie van de gemeente Hoorn voldoen de elektrische busjes waarmee de ritten zijn voorzien hier niet aan. Dit betekent dat het rijden met dit soort elektrische busjes op de openbare weg vanuit zowel Europese als Nederlandse regels niet is toegestaan.”

Overeenkomstig art. 36 RvO de volgende vragen:

1. Kunt u verklaren waarom de beantwoording van vraag 3 zeer te wensen over laat? 
2. Deelt u onze mening dat de gemeente het niet aan een belanghebbende private partij mag overlaten om uit te zoeken of het wettelijk is toegestaan om met deze voertuigen personen over de weg te vervoeren?
3. Bent u het met ons eens dat  de gemeente verantwoordelijk is om zich goed te informeren over de geldende wet- en regelgeving om het vervoer van personen over de weg veilig en verantwoord te laten plaats vinden?
4. Weet u dat na het ongeval met de Stint in Oss op 20 september 2018 een streep is gehaald door gedoogconstructies en dat de politie heeft bekendgemaakt te handhaven? Wat betekent deze nieuwe situatie voor  het college?  
5. Met vraag 4 (3 september 2020)  vragen wij het college of  Globus Tours beschikt over een communautaire vergunning. Het college beantwoordt deze vraag  dat Globus Tours heeft aangegeven dat ze over een communautaire vergunning beschikt. Kennelijk heeft u niet de moeite genomen om dat daadwerkelijk te controleren door inzage in de vergunning te vragen. Daarom eisen wij inzage of een kopie van de communautaire vergunning waarover Globus Tours blijkbaar beschikt 
6. Begrijpt u dat door de beantwoording bij ons het vertrouwen ontbreekt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt  en zekerheid levert ten aanzien van de verkeersveiligheid in het belang van passagiers en mede-weggebruikers?
7. Bent u het u het met ons eens dat met Globus Tours geen afspraken gemaakt mogen worden zolang dit bedrijf geen communautaire vergunning heeft. Waarom wilt u met Globus Tours exclusive afspraken maken voor vervoer van cruisepassagiers en toeristen in Hoornse historische haven en binnenstad. Vervoert Globus Tours ook passagiers van andere cruisebedrijven ?
8. Bent u het met ons eens dat treintjes/busjes-vervoer van cruisepassagiers en toeristen, overgelaten moet worden aan Nederlandse-, regionale-, en locale  bus- en taxibedrijven. Gaat u rekening hiermee houden ?

Vriendelijke groet,
Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer
Arnica Gortzak, namens PvdA
Menno Jas, namens DRP
Danny Verdonk, namens fractie Danny Verdonk

Pendelbusje Pendelbusje