Oude palen rondom het Houten Hoofd gevaarlijk voor afgemeerde schepen

Fractie ÉénHoorn stelt hierover vragen

HOORNGIDS | Rondom Hoorns meest bekende afmeerplek het Houten Hoofd, blijken zich onder water oude palen te bevinden. Deze palen veroorzaakten voor het aan het Houten Hoofd afgemeerde motorschip MS Clair de Lune een gevaarlijke situatie. Door het lage (winter)peil van het Markermeer kwam het schip onder water in aanraking met die palen en ging daardoor hellen. 

Door kordaat ingrijpen van de havenmeester is het motorschip MS Clair de Lune voor groter onheil behoed. Raadslid Aart Ruppert van de fractie ÉénHoorn heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp:   Houten Hoofd/MS Clair de Lune

Hoorn, 18 februari 2021

Geacht College,

ÉénHoorn heeft vernomen dat het motorschip MS Clair de Lune, dat deze winter afgemeerd ligt aan het Houten Hoofd, door kordaat handelen van de havenmeester voor groter onheil is behoed. Een goede zaak!
Laag (winter)peil van het Markermeer en oude palen ONDER het schip schijnen de reden te zijn dat het MS Clair de Lune begon te hellen.
Het lage (winter)peil van het Markermeer is normaal in deze tijd van het jaar; palen onder water bij een afmeersteiger NIET!

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat er rondom het Houten Hoofd zich palen in het water bevinden? Graag uitleg?

2. Wie draagt verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van ‘onderwaterpalen’?

3. Welke acties worden ondernomen naar de eigenaar van MS Clair de Lune en welke acties naar eventuele anderen?

4. In hoeverre kunnen kosten worden verhaald en zo ja op wie?

ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn

Foto Houten Hoofd: Erik Baas

Het Houten Hoofd in Hoorn Het Houten Hoofd in Hoorn