Bedrijfspanden Hoorn80 naar woonlocaties

23-02-2021

HOORNGIDS | Vanwege de grote woningnood streven D66 en Fractie Tonnaer naar een geleidelijk en harmonisch transformatieproces van bedrijfspanden naar woonlocaties op bedrijventerrein Hoorn80. Door de verkoop van 80 winkels van Deen Supermarkten ontstaat nu onverwachts de unieke situatie dat een aantal bedrijfspanden op Hoorn80 leeg komt te staan. Deze uitzonderlijke situatie biedt volgens de gemeenteraadsleden Niek Heijne (D66) en Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer) kansen om woningbouw te realiseren. 

In ieder geval moet in hun ogen voorkomen worden dat door onoplettendheid Hoorn nieuwe kansen voor woningbouw laat liggen. Eind jaren ’60 was de realisering van bedrijventerrein Hoorn 80 planologische gezien de juiste keus. Nu is het bedrijventerrein in Hoorn naar de opvatting van de beide politieke partijen op een dislocatie gelegen. De twee fracties vragen de mogelijkheid te onderzoeken van de geleidelijke omvorming van bedrijfspanden tot woonlocaties op Hoorn 80 en daarover met ondernemers en ondernemersverenigingen gesprekken te starten.

Niek Heijne (namens D66) en Roger Tonnaer (namens Fractie Tonnaer) stelden onderstaande brief op aan het college van burgemeester en wethouders in Hoorn.

Geacht College,
Afgelopen week heeft Deen Supermarkten bekend gemaakt 80 winkels te verkopen aan drie supermarkten in Noord-Holland. Door deze verkoop verdwijnen op bedrijventerrein Hoorn80 onder andere het hoofdkantoor en het distributiecentrum. Gelukkig is het behoud van werkgelegenheid voor heel veel medewerkers van de supermarkt gegarandeerd.
Al in 1998 en in 2016 hebben wij het idee geopperd om het bedrijventerrein Hoorn80 gefaseerd om te vormen tot woonwijk. Vanwege de grote woningnood en de aanwezige bedrijven op Hoorn 80 streven wij naar een geleidelijk en harmonisch transformatieproces van bedrijfspanden naar woonlocaties.
Enkele jaren geleden ontvingen wij op onze ideeën voor woningbouw op Hoorn80 slechts lauwe reacties. Intussen is de woningnood enorm toegenomen en ontstaat nu onverwachts de unieke situatie dat een aantal bedrijfspanden op Hoorn80 leeg komt te staan. Daarom pleiten wij opnieuw voor een geleidelijke verandering van bedrijfspanden naar woonlocaties. Het is volgens ons een zeldzaam moment dat in een deel van bedrijventerrein Hoorn 80 verschillende bedrijfspanden beschikbaar komen. Deze uitzonderlijke situatie biedt volgens ons kansen om woningbouw te realiseren, ten minste te denken aan de mogelijkheid van transformatie en de eerste stappen daartoe te zetten. Wij willen in ieder geval voorkomen dat door onoplettendheid onze stad nieuwe kansen voor woningbouw laat liggen.
Overeenkomstig art. 36 RvO stellen wij de volgende vragen:
• Bent u het met onze fracties eens dat de huidige woningnood in combinatie met de komende leegstand van bedrijfspanden op Hoorn80 een unieke mogelijkheid bieden om te starten met het geleidelijk transformeren van Hoorn80 tot een woonwijk ?
• Eind jaren ‘60 was de realisering van Hoorn80 planologisch gezien de juiste keus. Nu is het bedrijventerrein in onze stad op een dislocatie gelegen. Deelt u onze mening dat de realisering van een nieuwe woonwijk op bedrijventerrein Hoorn 80 een betere planologische indeling van onze stad oplevert?
• Wilt u serieus de mogelijkheid onderzoeken van de geleidelijke omvorming van bedrijfspanden tot woonlocaties op Hoorn80 en daarover met Deen Vastgoed, ondernemers van Hoorn80 en ondernemersverenigingen gesprekken te starten?
Vriendelijke groet,
Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer
Niek Heijne, namens fractie D66

Deen Distributiecentrum Deen Distributiecentrum