Minder sociale woningen in de Poort van Hoorn

Bouwverhouding 30-30-40 wordt losgelaten

HOORNGIDS | Door het tekort aan sociale huurwoningen vraagt de gemeente van projectontwikkelaars om ten minste 30% goedkope huur- en koopwoningen te bouwen. Hoorn hanteert de regel 30% goedkoop, 30% middelduur en 40% duur. Deze verhouding van 30-30-40 lijkt volgens een verklaring van wethouder Samir Bashara niet op te gaan voor de bouw van woningen in de Poort van Hoorn. 

Het risico van het maken van uitzonderingen is dat ook andere projectontwikkelaars deze nieuwe bouwverhoudingen zouden willen toepassen, waardoor er minder sociale woningen op de markt zullen komen.

Volgens Marieke van Leeuwen, woordvoerster namens de gemeente Hoorn, liggen de zaken genuanceerder: ”De raad heeft in meerdere documenten vastgelegd dat we in Hoorn werken volgens de 30-30-40 verdeling. Vanzelfsprekend houden wij ons daar ook aan, ook in de Poort van Hoorn. Het is wel goed om te benadrukken dat de 30-30-40 verdeling die de raad heeft vastgesteld niet alleen over (sociale) huur gaat. Het gaat om 30% sociale huur en goedkope koop, 30% middeldure huur en koop en 40% huur en koop in het duurdere segment. 30% goedkoop bestaat dus niet alleen uit sociale huur, maar ook uit goedkope koop tot maximaal 200.000 euro. Er komen in de Poort van Hoorn zeker ook sociale huurwoningen, maar ook goedkope koopwoningen, juist ook geredeneerd vanuit de behoefte.”

 

De Fractie Tonnaer stuurde onderstaand schrijven naar het college van B&W.


Geacht College,
De vraag naar sociale huurwoningen is zeer hoog. Door het tekort aan sociale huurwoningen vraagt de gemeente van projectontwikkelaars om ten minste 30% goedkope huur- en koopwoningen te bouwen. Voor de resterende zeventig procent hanteert Hoorn de regel 30% middelduur en 40% duur.
Door de Huurdersvereniging De Boog zijn we erop attent gemaakt dat de 30-30-40 regel blijkbaar niet geldt voor de toekomstige woningbouw in het gebied Poort van Hoorn. In de minidocu Woningnood en Hoogbouw van Dion Swart zegt wethouder Samir Bashara letterlijk: ’Stel, je zou in de Poort van Hoorn 20-30% sociale woningen bouwen. Dan kom je financieel niet uit. Poort van Hoorn is net op een andere doelgroep gericht, voor mensen die in een appartement dicht bij het station willen wonen, daar zitten hogere en iets hoger dan gemiddelde inkomens’.
Uit de uitspraken van wethouder Bashara trekken wij de conclusie dat het college van B&W zonder instemming van de gemeenteraad de bouwverhouding 30-30-40 voor woningbouw heeft losgelaten in het gebied van de Poort van Hoorn. Kennelijk gelden hier nu andere bouwopdrachten, omdat voor andere doelgroepen wordt gebouwd en de projectontwikkelaars om financiële redenen niet goedkoop kunnen bouwen. Volgens wethouder Bashara, en wij nemen aan ook volgens het college, wordt in de Poort van Hoorn alleen gebouwd voor kopers en huurders met hoge(re) inkomens die bij het station willen wonen. 
Onze fractie is verbaasd dat het college zonder instemming van de gemeenteraad deze nieuwe bouwverhoudingen in de Poort van Hoorn heeft bedacht. Wij veronderstellen dat projectontwikkelaars die woningen elders in de stad willen bouwen, dus buiten de Poort van Hoorn, een beroep op deze noviteit zullen doen en ook daar zullen aansturen op het bouwen van minder sociale woningen.
Wij stellen daarover de volgende art. 36-vragen:
1. Uitgaande van collegiaal bestuur, vragen wij wanneer het college B&W besloten heeft de bouwverhouding van 30-30-40 in de Poort van Hoorn te veranderen ten nadele van de sociale woningbouw? Wanneer legt u deze beslissing voor aan de gemeenteraad?
2. Beseft het college dat deze nieuwe bouwopdracht consequenties heeft voor andere bouwprojecten, buiten de Poort van Hoorn?
3. Begrijpt u dat door de nieuwe bouwopgave Wooncorporatie Intermaris alleen de taak krijgt om sociale woningen te bouwen en dat dit vanwege bouwcapaciteit en financieel voor Intermaris niet uitvoerbaar is? Wat is de mening van Intermaris en huurdersvereniging de Boog hierover?
4. Heeft wethouder Bashara of het college met projectontwikkelaars reeds afspraken gemaakt over de bouw van minder sociale woningen in de Poort van Hoorn? Maken de nieuwe bouwverhoudingen deel uit van de intentieovereenkomst Poort van Hoorn met onder anderen NS en provincie NH?
Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid 

Poort van Hoorn stationsplein noord vanaf podium Poort van Hoorn stationsplein noord vanaf podium

Reacties
Reactie: (D.W Helmink)
12-3-2021, 20:01
Er zijn weer een paar mensen die hier veel geld aan gaan verdienen .