Steun voor coronapaspoort, naleving bezoekersregeling neemt af

09-04-2021

HOORNGIDS | Er lijkt breed draagvlak voor een in te voeren coronapaspoort. 7 op de 10 deelnemers aan vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD’en zien het zitten om hiermee toegang te krijgen tot evenementen, culturele locaties, werk en onderwijs. 

Met een ‘paspoort app’ zouden zij kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of een recente negatieve testuitslag hebben. Een paspoort dat aantoont dat ze COVID-19 hebben gehad, om op basis daarvan toegang te krijgen, zien veel minder mensen zitten (4 op de 10).

Sociale beperkingen vallen zwaar
De onderzoeksdeelnemers zien het virus onverminderd als een risico voor zichzelf en anderen, en geloven dat de maatregelen effectief het virus remmen. Toch daalde het aantal mensen dat zegt in de afgelopen week niet meer dan 1 bezoeker per dag te hebben ontvangen van 81% naar 72%. Het aantal deelnemers dat achter deze maatregel staat, is gedaald van 57% naar 47%. Mensen geven aan het naleven van deze bezoekersmaatregel erg moeilijk te vinden ten opzichte van de eerdere 2 bezoekers per dag.

Meer testen
Tegelijkertijd laten meer mensen zich testen bij klachten: 63% ten opzichte van 51% zes weken eerder. Ook zeggen meer deelnemers die klachten hadden, thuis te zijn gebleven tot hun testuitslag of tot hun klachten over waren: 45% ten opzichte van 33% in de vorige meetronde. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus na een mogelijke besmetting zoveel mogelijk in te perken. 
Mensen bezoeken elkaar dus vaker, maar lijken tegelijk extra maatregelen te nemen om de kans op het verspreiden van het virus te beperken.

Over het onderzoek
Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is, voeren het RIVM, GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en sinds april 2020 samen een groot onderzoek uit. Dit richt zich op het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het met hen gaat. Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de elfde meting onder ruim 47.000 mensen in de periode van 24 t/m 28 maart 2021, en vergeleken met resultaten uit de eerdere metingen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te ondersteunen en informeren, onder andere via steunpuntcoronazorgen.nl (http://steunpuntcoronazorgen.nl) .

Vrouw zit op bank met laptop Vrouw zit op bank met laptop

Reacties
Reactie: (Kees)
11-4-2021, 10:42
Het RIVM heeft niet gevraagd of men voorstander is van een coronapaspoort, maar vroeg alleen of men voorstander is van het idee dat iemand met een coronapaspoort toegang zou mogen krijgen tot allerlei evenementen en activiteiten. Want natuurlijk is het voor veel mensen prima dat een buitenlandse EU-burger met een coronapaspoort hier een festival bezoekt. Maar dat wil niet zeggen dat Nederlandse burgers er ook achter staan dat ze zélf voor iedere binnenlandse activiteit een coronapaspoort moeten laten zien om binnen te kunnen komen. Dat is nogal een verschil! En om dat verschil nog eens wat sterker te benadrukken: het RIVM heeft dit onderzoekje gehouden onder ruim 47.000 deelnemers. In grofweg dezelfde periode is ook deze petitie tégen het vaccinatiepaspoort tot stand gekomen. Op moment van schrijven is die al 113.789 keer ondertekend! Het heeft er dus alle schijn van dat het RIVM doelbewust de zaak zo aan het verdraaien is dat het lijkt alsof er een enorm draagvlak onder de Nederlandse burger is voor een vaccinatiepaspoort als toegangsbewijs, terwijl dat helemaal niet zo is. Heel doortrapt