Alternatief fatsoen

Column van Sjaak Grosthuizen

HOORNGIDS | Wie weet krijgt Hoorn zijn of haar IKEC! Het uitroepteken heb ik er zelf bij bedacht, want het is nog helemaal niet duidelijk of iedereen wel een IKEC wil hebben in Hoorn. Daar is ook deze week weer moeilijk over gedaan in de algemene raadscommissie. Wat is een IKEC eigenlijk? Wanneer ik zeg Integraal Kind en Expertise Centrum, dan kan ik me goed voorstellen dat je eigenlijk nog niks weet.

Dat geeft niet zolang je niets met speciaal onderwijs, zorg, kinderen met speciale behoeften of politiek van doen hebt. Wanneer je ouder bent van een kind dat in het reguliere onderwijs moeizaam of niet kan meekomen, een kind dat een beperking heeft, of dat je werkzaam bent voor en met deze kinderen of raadslid bent, dan is het van belang te weten wat een IKEC kan doen. In Hoorn willen alle partijen die gespecialiseerd zijn in de opvang van kwetsbare kinderen, kinderen met een afstand tot regulier onderwijs, met elkaar samen werken, elkaars expertise delen om aldus op een zo effectief mogelijke manier deze kinderen de ontwikkelingskansen te geven die in potentie aanwezig zijn. Dat is iets anders dan de oude situatie liet zien: verspreid over de stad scholen, zorg- en hulpinstanties en opvangmogelijkheden. Hulp en begeleiding of flinke afstand.

Dat het belangrijk is dat de politici ook een beeld kunnen ontwikkelen van een zo ideaal mogelijke aanpak voor de kwetsbare kinderen is voor mij en waarschijnlijk ook voor jou zonneklaar. Dat het een paar centen kost hoeft niemand te verwonderen. Enige jaren geleden ontstond het idee van intensievere samenwerking van alle instanties die vanuit hun eigen plekje klaar stonden om waar gevraagd hulp te bieden op een veel effectievere manier. Neem van mij aan dat het niet vanzelfsprekend was en is dat verschillende organisaties, met eigen bestuur, staf en medewerkers een stukje autonomie opgaven om de dynamiek van het samenwerken goed mogelijk te krijgen. In Hoorn lukte dat. Al die organisaties zijn vertegenwoordigd in het IKEC. Goed idee, dus voortvarend aan de slag, zou je zeggen.

Toch lukte het niet om de voortvarendheid op te brengen die dit project had kunnen hebben. Vier fracties hebben in de afgelopen jaren een flink aantal trucs uit de hoge hoed getoverd om die voortvarendheid om zeep te helpen. Je kunt er als politicus dus heel anders in staan. Ik wil een poging doen om in de schoenen te staan van hen die het IKEC niet zien zitten.  

Welnu geachte achterban van Fractie Tonnaer, VVD, CDA en Sociaal Hoorn, jullie favoriete raadsleden hebben zich werkelijk uitgesloofd om dat voor elkaar te krijgen. De leiders van deze fracties: Roger – ik kom nooit terug op eenmaal ingenomen standpunt – Tonnaer, Chris – ik zal u helpen – de Meij, Jeroen – er staat niet asociaal in de partijnaam – van der Veer en Dick – fervent christelijke rentmeester – Bennis vertoonden vindingrijkheid in pogingen de zaak af te blazen. Zij maakten natuurlijk duidelijk dat zij niets liever willen dat er een IKEC komt, zodat hen niet kan worden verweten geen hart te hebben voor kinderen met een beperking. Ze kennen fatsoen. Noem het alternatief fatsoen, waarmee jullie als achterban ook goed kunnen wegkomen.

Het vragen om goed aanvullend onderzoek hebben zij niet verzuimd. Dat kost altijd tijd en geld en helpt misschien de moed richting de schoenen te laten zakken. En verder was er de redelijk geniale zet om de aanvankelijk gekozen locatie af te keuren en de suggestie te doen alles naar een andere plek te plaatsen. Voorts hebben zij de nodige heisa gestimuleerd in de buurt van de alternatieve locatie. Dat moesten zij zelf doen, beste achterbanners, de partijen die zo nodig wel een IKEC willen, waren daar kennelijk te beroerd voor. Welnu, de oude locatie komt weer in beeld, maar nu komen ook andere troefkaarten op tafel. Verkeersoverlast en parkeerproblematiek! Meestal helpt dat geweldig om initiatieven onderuit te helpen. Weet beste achterban, dat zij ook de kaart van de financiële kant hebben getrokken. Heel goed te begrijpen, hoewel je tegenwoordig niet eens gewoon mag zeggen dat hoeveel geld je er ook tegenaan smijt, kneusje altijd kneusjes blijven. Dat die rotzakken van voorstanders daar een flink aantal woningen bij willen plaatsen om financiële ruimte te creëren werd doorzien, zodat jullie vier fracties met een alternatief kwamen dat alle problemen, behalve de financiële, zal oplossen: een knarrenhof voor hooguit veertig knarrenhuishoudens.

Dat die verrekte wethouder Samir Bashara doodleuk allerlei door jullie bloedeigen politici aangeboden oplossingen onderuithaalt en problemen weg kletst mag je hun niet verwijten. Maar niet getreurd: er komt nog een raadsvergadering waarin de stemmen worden geteld. Die kwetsbare kindertjes blijven echt wel kwetsbaar en laat al die hulptroepen het maar anders regelen. Dat doen ze nu ook al jaren. We moeten nu alleen nog hopen dat de raadsleden van jullie populaire fracties niet zelf van die kindertjes in de familie- of kennissenkring hebben. Raadsleden met een geweten vind je helaas overal.

Mocht je nu zelf denken dat die kinderen toch een anders dan alternatief fatsoenlijke ondersteuning verdienen, dan zijn er gelukkig nog genoeg andere fracties in de Hoornse raad die dat ook vinden.

Sjaak Grosthuizen leest zijn column_Alternatief fatsoen Sjaak Grosthuizen leest zijn column_Alternatief fatsoen