Op korte termijn ander vaccin beschikbaar voor 60-minners in plaats van AstraZeneca

14-04-2021

HOORNGIDS | Het prikken met AstraZeneca boven de 60 jaar gaat door, het vaccin is voor die doelgroep nog hard nodig. Het besluit het vaccineren met AstraZeneca onder de zestig jaar te stoppen heeft voor vijf groepen directe invloed. 

Het gaat om de niet-mobiele mensen met een medisch hoog risico, mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas, medewerkers in de langdurige zorg, medewerkers en cliënten in ggz-instellingen en ziekenhuispersoneel met direct patiëntencontact. Deze 60-minners hadden al een afspraak voor vaccinatie óf zouden op korte termijn de uitnodiging ontvangen. Zij worden deze en volgende week uitgenodigd voor vaccinatie met een ander vaccin.

Niet-mobiele mensen met een medisch hoog risico
Dit zijn mensen met een neurologische aandoening met een aangetaste ademhaling, zoals ALS en Duchenne. Zij worden thuis geprikt. De komende weken krijgen zij een vaccinatie met BioNTech/Pfizer of Moderna. Het vaccineren van deze groep wordt uitgevoerd in opdracht van het RIVM door thuisvaccinatie.nl. De selectie en uitnodiging verloopt via de eigen medisch specialist. Het gaat om zo’n 700 - 1000 mensen. 

Mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (BMI>40) 
Deze mensen zouden door de huisarts worden gevaccineerd. Zij krijgen deze week een uitnodiging om een afspraak te maken bij de GGD. Bij de GGD krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer. Zodra mensen de uitnodiging ontvangen kunnen zij zelf een afspraak maken. Het gaat om circa 17.600 mensen.

Medewerkers langdurige zorg onder de 60 jaar
Voor deze groep is van 23.000 mensen de vaccinatieafspraak afgezegd. Zij worden vanaf dit weekend weer benaderd door de GGD om een nieuwe afspraak in te plannen. Deze zorgmedewerkers krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer. Een onbekend aantal zorgmedewerkers heeft nog geen afspraak ingepland. 

Intentie inzet Janssen: medewerkers en cliënten uit intramurale GGZ-instellingen en zorgpersoneel met direct patiëntcontact in ziekenhuizen
Binnen de intramurale GGZ-instellingen wachten nog circa 35.000 bewoners en medewerkers op een vaccinatie. Ook in de ziekenhuizen zullen ongeveer 35.000 extra medewerkers met direct patiëntcontact worden gevaccineerd. Het is de bedoeling dat beide groepen vaccins ontvangen uit de eerste levering van Janssen. Gezien de huidige ontwikkelingen waarbij Janssen de uitlevering in Europa tijdelijk heeft stilgelegd, is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het vaccineren met Janssen kan starten. Het RIVM volgt alle ontwikkelingen omtrent het vaccin van Janssen op de voet en wacht op de oordelen van experts en op het daarop volgend besluit.

Vaccin BioNTech Pfizer Vaccin BioNTech Pfizer

Reacties
Reactie: (G. Blokdijk)
6-5-2021, 10:21
@Hans Bruynsma, misselijk wordt ik van je reacties. Je loopt overal tegen aan te schoppen en vervolgens kan je niet op je beurt wachten voor een vacinatie. Je gaat het regelen via via.

Reactie: (Hans Bruynsma)
4-5-2021, 13:43
@Wally Ooms: Ik hoef niet naar de Westfries! Familie (werkzaam in de gezondheidszorg) heeft geregeld (jaha, "macht" corrumpeert) dat ik terecht kan bij een prikpunt in een ziekenhuis in Rotterdam. Daar doen ze het trouwens met 1 prik (van Janssen), terwijl de GGD hier 2 prikken Pfizer gebruikt.

Reactie: (Wally Ooms)
28-4-2021, 15:27
@Hans Bruinsma, U kunt zich probleemloos laten vaccineren op de locatie van De Westfries. Ook voor bromfietsers is deze toegankelijk.

Reactie: (Hans Bruynsma)
26-4-2021, 11:28
@Jan Snoek: Bedankt voor je sarcastische opmerking, maar waarschijnlijk kan ik me niet laten vaccineren: De Bobeldijkerweg (die naar de priklocatie leidt) heeft nl. een inrijverbod voor fietsers, brom-/snorfietsers. Dit is inmiddels bekend bij GGD en Gemeente.

Reactie: (Jan Snoek)
18-4-2021, 21:41
@Hans Bruinsma, super intelligente reactie van je. Die vragenlijst is voor iedereen t zelfde. Moeten ze speciaal voor gevallen als jij verschillende vragenlijsten maken? Oh ja, en dat is voor jou het bewijs dat geen enkel vaccin deugt? Super goed onderbouwd zeg! Petje af.

Reactie: (Hans Bruynsma)
18-4-2021, 15:20
Voor mij schijnt Pfizer gereserveerd te zijn, maar is dat ook wel oké? In de vragenlijst van RIVM komt voor mij (man) de vraag voor of ik zwanger ben, o ik ooit ben lauw gevallen na een vaccinatie en meer van dat type onzinnige vragen! Mijn conclusie: Geen enkel vaccin deugt dus.