Geen kinderkermis als alternatief van kermis in de binnenstad

Antwoord op vragen Fractie Tonnaer: afhankelijk van (corona)situatie geen kermis, of op Pelmolenpad, of in de binnenstad

HOORNGIDS | Afhankelijk van de (corona)situatie zal het college van B&W kiezen uit drie scenario’s voor de organisatie van de Hoornse kermis dit jaar. De scenario’s zijn: geen kermis, op het Pelmolenpad of in de binnenstad. Het nadeel van de locatie Pelmolenpad, is dat dit niet de echte kermissfeer oproept als kermis in de binnenstad. Bovendien profiteren horeca en winkeliers daar niet van. 

Fractie Tonnaer heeft op 17 mei aan het college van B&W een brief geschreven met vragen daarover en doet de suggestie aan het college om in de binnenstad een kinderkermis te organiseren. Zo’n kermis is aantrekkelijk voor drie generaties, sluit aan het einde van de middag en heeft nauwelijks politietoezicht nodig. De kermis eindigt dan op 16 augustus waarop normaal gesproken lappendag wordt gehouden. Of lappendag dit jaar doorgaat is echter nog onduidelijk.

Hieronder de brieven met vragen en de antwoorden van het college van B&W:

Schriftelijke vragen van Fractie Tonnaer:


Betreft: art.36 vragen organiseren kinder-kermis 2021

Hoorn, 17 mei 2021.

Geacht College,

Na het uitbreken van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 werd al snel duidelijk dat de jaarlijkse kermis met vuurwerk in de Hoornse binnenstad niet georganiseerd kon worden. Om het gemis van de kermis enigszins te compenseren stelde onze fractie voor om een kermis te organiseren voor kinderen met uitsluitend kinderkermisattracties. Het college nam dat voorstel niet over. Op het parkeerterrein van het Pelmolenpad werd een aangepaste kermis gehouden met 50 attracties, looproute en stoplichtensysteem.

Wij waren zeer tevreden over de inzet die u destijds toonde door onder de moeilijke omstandigheden toch een kermis in afgeslankte vorm te organiseren. Ondanks de grote positieve inzet door de kermisexploitanten en het kermisteam werd de echte kermissfeer gemist en viel het aantal bezoekers tegen. Voor een deel werd het geringe bezoek veroorzaakt door de ligging van het afgesloten parkeerterrein Pelmolenpad ten opzichte van de winkelstraten in de binnenstad.

Wij veronderstellen dat ook dit jaar door de coronacrisis in Hoorn geen traditionele jaarkermis met vuurwerk kan en mag worden gehouden. Vanwege het geringe enthousiasme voor de kermis op het Pelmolenpad vorig jaar stellen wij opnieuw voor om een kermis voor uitsluitend kinderen met kinderattracties in de straten van de Hoornse binnenstad te organiseren. Tijdens de kinderkermis kunnen ouders en grootouders winkels en horecaterrassen aan de kermisroute bezoeken.

Vergeleken met een gewone kermis sluit de kinderkermis om 18.00 uur en is politietoezicht nauwelijks nodig. De kermisexploitanten kunt u het aantrekkelijk maken om met attracties naar Hoorn te komen door korting te geven op het staangeld.

Om ervoor te zorgen een reactie van u te krijgen stellen wij de volgende vragen:

1. Bepaalt het kermisteam dan wel het college of en in welke vorm, waar en wanneer de jaarkermis 2021 wordt gehouden?

2. Bent u het met ons eens dat het organiseren van de kermis 2021 niet op een afgesloten terrein buiten de binnenstad georganiseerd dient te worden, omdat dan de kermissfeer wordt gemist en er weinig bezoekers zullen komen?

3. Bent u het met ons eens dat alleen een kermis in de straten van de binnenstad profijtelijk is voor winkeliers en horecaondernemers?

4. Wilt u onze suggestie overnemen door dit jaar een kinderkermis te organiseren verspreid door de winkelstraten van de binnenstad?

5. Heeft het college een alternatieve coronakermis in petto en zo ja welk type kermis, waar en wanneer?

Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

 

Schriftelijke antwoorden van het college van B&W:

Hoorn, 2 juni 2021

Geachte heer Tonnaer,

U heeft enkele art. 36 vragen gesteld over het organiseren van een kinder-kermis. Hieronder de beantwoording op uw vragen.

Vraag 1:

Bepaalt het kermisteam dan wel het college of en in welke vorm, waar en wanneer de jaarkermis 2021 wordt gehouden?

Antwoord:

Het kermisteam adviseert het college over de vorm en de Iocatie van de kermis. De datum van de Hoornse kermis is formeel vastgelegd en daar wordt niet van afgeweken. De Hoornse kermis eindigt altijd op de 3° maandag in augustus. Dat betekent dat als er een kermis plaatsvindt, deze in 2021 zal starten op 7 augustus.

Er zijn voor 2021 drie scenario’s uitgewerkt, namelijk geen kermis, een coronakermis op het Pelmolenpad of een reguliere kermis in de binnenstad. Afhankelijk van de situatie op dat moment zal het juiste scenario worden ingezet.

Vraag 2:
Bent u het met ons eens dat het organiseren van de kermis 2021 niet op een afgesloten terrein buiten de binnenstad georganiseerd dient te worden, omdat dan de kermissfeer wordt gemist en er weinig bezoekers zullen komen?

Antwoord:

Als wij geen rekening hoeven te houden met corona(maatregelen), dan zijn wij met u van mening dat de Hoornse kermis in de binnenstad thuishoort. Naar verwachting moeten we in augustus 2021 nog rekening houden met coronamaatregelen, waardoor een aangepaste coronakermis op het Pelmolenpad een goed alternatief zou zijn.

De kermis in 2020 was, volgens exploitanten en bezoekers, een groot succes ondanks alle Corona- beperkingen. Ook hebben de ondernemers in de binnenstad een klein beetje meegeprofiteerd. Het bezoekersaantal bleef overdag inderdaad iets achter, maar dat had enkel en alleen te maken met de temperatuur die rond de 30 graden lag. Verder is het ook niet onze bedoeling, dat het erg druk wordt aangezien we rekening moeten houden met de veiligheid, 1,5m afstand, Ioopstromen en andere aspecten. Er is in 2020 bewust gekozen voor een sobere variant als het gaat om terrassen en extra activiteiten zoals vuurwerk en familiedag.

Vraag 3:

Bent u het met ons eens dat alleen een kermis in de straten van de binnenstad profijtelijk is voor winkeliers en horecaondernemers?

Antwoord:

De meeste succesvolle plek voor de Hoornse kermis is de binnenstad, maar gezien de coronamaatregelen moeten concessies worden gedaan.

Vraag 4:

Wilt u onze suggestie overnemen door dit jaar een kinderkermis te organiseren verspreid door de winkeistraten van de binnenstad?

Antwoord:

Nee, wij vinden dat alle doelgroepen (jong en oud en alles daartussen) moeten kunnen profiteren van de Hoornse kermis en dat bereiken we beter met een aangepaste kermis op het Pelmolenpad. Daarnaast zou het ook best lastig zijn om geschikte plekken te vinden om kermisattracties neer te zetten, gezien de ruimte die de coronaterrassen in beslag nemen.

Vraag 5:

Heeft het college een alternatieve coronakermis in petto en zo ja welk type kermis, waar en wanneer?

Antwoord:
Zie antwoorden bij vraag 1 en 2.

 

Hoorgachtend,

burgemeester en wethouders van Hoorn

Hoge zweef op Pelmolenpad - Kermis 2020 Hoge zweef op Pelmolenpad - Kermis 2020
Kermisattractie Kermisattractie

Reacties
Reactie: (Gerry Blokdijk)
4-6-2021, 12:20
Laat, indien de omstandigheden het toelaten, de "normale" kermis a.u.b. doorgaan. Hier kijken een heleboel inwoners naar uit. De kermis verspreid over de staat lijkt me veiliger dan een kermis op zo´n afgesloten terrein. De bewoners van Hoorn e.o. blij en de kermis exploitanten ook blij.