Hoorn Lokaal: verkeersveiligheid in het geding door terughoudend maailbeleid

Fractie stelt vragen

HOORNGIDS | Hoorn Lokaal vindt dat de verkeersveiligheid in het geding is door terughoudend maaibeleid. Hoorn Lokaal steunt de terughoudendheid, maar vindt dat dit niet ten koste kan gaan van de verkeersveiligheid.

Volgens de fractie wordt het gras op sommige plekken wel een meter hoog en belemmert daardoor het overzicht op het verkeer. Hieronder de brief die Hoorn Lokaal hierover schreef aan het college van burgemeester en wethouders.

Aan het College van burgemeester en wethouders

Betreft: maaibeleid

Hoorn, 12 juni 2021

Geacht college,

De gemeente Hoorn voert een terughoudend maaibeleid, op de website van de gemeente Hoorn kunnen de inwoners zien hoe vaak en waar er gras wordt gemaaid. Hoorn kiest voor een terughoudend maaibeleid (op sommige plekken wordt het gras maar één of twee keer per jaar gemaaid), dat is goed voor zowel planten als dieren.

Hoorn Lokaal steunt het van harte dat het maaibeleid zoveel mogelijk op ecologisch verantwoorde wijze gebeurt. Echter, het mag geen invloed hebben op de verkeersveiligheid. Helaas moet Hoorn Lokaal constateren dat de verkeersveiligheid door het maaibeleid in het geding is. Op vele drukke plekken in onze gemeente stond het gras wel een meter hoog, wat ervoor zorgde dat het overzicht voor het verkeer volledig werd weggenomen. Als voorbeeld geven wij u de situatie bij de Provincialeweg/Liornestraat waar het zicht op deze drukke kruising volledig weg was. Op de facebookpagina van de gemeente Hoorn kwamen er veel reacties binnen over de kruisingen waar het hoge gras voor onveilige situaties zorgde.

Inmiddels zijn sinds eind mei de meeste kruispunten weer gemaaid, maar wij kunnen niet anders constateren dat dat te laat is op plekken met een hoge verkeersintensiteit.

1. Herkent u de observatie van veel inwoners en Hoorn Lokaal dat er als gevolg van hoog gras verkeersonveilige situaties zijn ontstaan?

2. Bent u van plan om het maaibeleid de komende jaren aan te passen zodat kruispunten eerder worden gemaaid?

3. Heeft u een inventarisatie waar verkeersonveilige situaties als gevolg van dit maaibeleid zich hebben voorgedaan?

Biodiversiteit in de Hoornse bermen Biodiversiteit in de Hoornse bermen
Levende maaimachines in actie Levende maaimachines in actie