Gehandicapten van buiten Hoorn kunnen niet langer gratis parkeren in de gemeente

17-05-2022

HOORNGIDS HOORN | Gehandicapte inwoners van onze buurgemeenten hebben Fractie Tonnaer erop geattendeerd dat zij vanaf volgende maand niet langer gebruik kunnen maken van de gehandicaptenkaart in de gemeente Hoorn. Dit omdat de gemeente is overgestapt naar een online systeem, dat slechts toegankelijk is voor inwoners van de gemeente Hoorn. 

Slechts op enkele aangewezen invalideplekken zou vanaf 1 juni nog gratis geparkeerd kunnen worden door de buiten Hoorn woonachtige gehandicapten, hetgeen als een ernstige vorm van discriminatie wordt ervaren. Deze plekken zijn:
- de speciale gehandicaptenparkeerplaatsen
- alle parkeerplaatsen in een blauwe zone (met een GPK is hier geen tijdslimiet aan verbonden)
- parkeerplaatsen met een parkeerverbod of op een (woon)erf (blauwe schijf verplicht max. 3).


Fractie Tonnaer heeft bij monde van gemeenteraadslid Marieke Rijk een schrijven verzonden naar het college van Burgemeester en Wethouders in Hoorn om opheldering te krijgen.
De brief is hieronder te zien.

Geacht College, 
De inwoners in Hoorn met een GPK kaart, een gehandicapten parkeerkaart, moeten voor 1 juni 2022 een digitale parkeervergunning aanvragen, zodat zij op alle betaalde parkeerplaatsen en plekken van vergunninghouders in Hoorn kunnen parkeren. Op 14 april 2022 hebben de inwoners van Hoorn met deze GPK-kaart een brief ontvangen. De GPK-kaart achter de voorruit leggen is vanaf 1 juni 2022 niet meer voldoende. 
Naast invalide inwoners uit Hoorn bezoeken dagelijks invalide inwoners uit naastgelegen gemeenten Hoorn en uiteraard zijn er ook invalide toeristen uit eigen land en het buitenland die Hoorn bezoeken.
Wij zijn benaderd door inwoners die in onze buurgemeenten wonen en geprobeerd hebben een digitale vergunning aan te vragen. Zij hebben van de gemeente te horen gekregen dat dit niet mogelijk is, omdat zij niet in Hoorn wonen. Vanaf 1 juni 2022 is het voor deze inwoners van buiten Hoorn met een GPK-kaart niet mogelijk te parkeren op betaalde parkeerplaatsen of op vergunningplaatsen, zij mogen met hun GPK-kaart alleen parkeren op de aangewezen invalide parkeer plaatsen. Van deze plekken zijn er zeer weinig in de gemeente Hoorn.
Vanaf 1 juni 2022 worden alle invaliden van buiten Hoorn die niet op een als zodanig aangeduide invalidenparkeerplaats geparkeerd staan bekeurd. Dit ondanks handicap en bezit van een GPK-kaart.
Het is voor inwoners buiten Hoorn niet mogelijk om een online vergunning aan te vragen. Uit een klein onderzoek van onze kant blijkt dat dit in andere gemeenten zoals Amsterdam wel mogelijk is en daar worden mensen van buiten de gemeente ook geholpen met het aanvragen van deze online  vergunning. Daar is het mogelijk dat betrokken auto’s in het digitale systeem worden gezet, zodat de scanauto zijn werk kan doen.
Onze fractie vindt dat het voor iedere invalide mogelijk moet zijn om te parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen en die van vergunninghouders. Daarnaast is deze nieuwe regeling voor inwoners in de buurgemeenten en in andere gemeenten in Nederland nog nergens in de media gecommuniceerd.
Gezien  bovenstaande hebben wij de volgende artikel 36 vragen:

Klopt onze constatering dat het voor mensen buiten de gemeente Hoorn niet mogelijk is een digitale parkeervergunning aan te vragen?
Bent u het met ons eens dat hier sprake is van aantasting van het gelijkheidsbeginsel? Mensen met een GPK-kaart uit welke gemeente dan ook moeten gelijk behandeld worden.
Wilt u per direct gaan regelen dat het voor iedere invalide mogelijk is met GPK-kaart op alle betaalde en vergunningsplekken te kunnen parkeren?
Wij verwachten dat er per 1 juni 2022 geen boetes uitgedeeld worden en kan u ons deze toezegging geven?
Hoe en wanneer gaat u ervoor zorg dragen dat iedere invalide binnen en buiten Hoorn weet welke regelingen er in de gemeente zijn m.b.t. het parkeren voor invaliden?

Met vriendelijke groet, 
Namens Fractie Tonnaer,
Marieke Rijk, gemeenteraadslid

Gehandicapten parkeerplaats Gehandicapten parkeerplaats

Reacties
Reactie: (L.j.Opentij)
24-12-2022, 12:45
Belachelijk! Discriminatie Gemeente Hoorn, leeft nog in de middeleeuwen