Raad gaat akkoord met toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen

Raadsvergadering 5 juli

HOORNGIDS HOORN | In het voorstel om een Hoorns toewijzingsbeleid voor het verkrijgen van een standplaats voor een woonwagen wordt onder woonwagen ook andere woonvormen genoemd. Omdat er in het overleg met de hoofdbewoners van de woonwagenlocatie Bobeldijk/Zomerdijk ook overeengekomen is dat bewoners daar ervoor kunnen kiezen voor een stenen woning stelt ÉénHoorn in een amendement voor om de stenen woningen ook op te nemen in de toewijzingsverordening.

Ook werd in een tweede amendement voorgesteld om bij de aanvraag om op de wachtlijst te komen leges worden gevraagd. Een derde amendement vroeg om een langere tijd om te reageren op de mogelijkheid een verlenging van de aanvraag. Het eerste en derde amendement kregen een meerderheid van de raad mee. Het tweede amendement werd verworpen.

De raad gaat akkoord met het voorstel om de bij de woonwagenlocatie Bobeldijkerweg/Zomervaart het aantal woonwagenstandplaatsen uit te breiden met dertien. Deze zijn bedoeld voor huurstandplaatsen voor sociale huurwoonwagens en koopstandplaatsen voor koopwoningen of koopwoonwagens. Woonwagenbewoners krijgen bij de toewijzing voorrang. De toewijzingsregels zijn opgesteld samen met de hoofdbewoners. Een overgrote meerderheid van deze bewoners beschouwen het nieuwe toewijzingsbeleid als objectief, transparant, eerlijk en toekomstbestendig.

De afspraken zijn geheel in lijn met de landelijke beleidslijnen om te verzekeren dat woonwagenbewoners kunnen leven in woonvormen die passen bij hun culturele identiteit: het wonen in familieverband en in een woonwagen.

Raad gaat akkoord met toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen Raad gaat akkoord met toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen