Na affaire bakker Otten / Liander gaat gemeente Hoorn energievraag in kaart brengen

25-01-2023

HOORNGIDS HOORN | Fractie Tonnaer heeft in een eerder stadium vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van de perikelen die bakkerij Otten ondervond met energieleverancier Liander. Dit terwijl de bekende Hoornse bakker nou juist allerlei voorzieningen had getroffen om niet van het gas afhankelijk te zijn. Daardoor werd volgens Liander op piekmomenten meer stroom afgenomen dan gewenst en vormde de reden om daarover met Otten ernstig in gesprek te gaan.

Onderstaand zijn de vragen en antwoorden te lezen van het college van B&W/wethouder Helling op vragen van Fractie Tonnaer over de energietransitie Bakkerij Otten en de dreigende houding van Liander. Kern van de antwoorden: de gemeente vormt een werkgroep die zich gaat bezighouden met het versnellen van de aanleg van onderstations in Hoorn, in kaart brengen van toekomstige energievraag en zoekt slimme oplossingen zonder netverzwaring. De gemeente Hoorn verwacht de komende 5 tot 10 jaar geen uitbreiding van de energiecapaciteit voor o.a. MKB-bedrijven.

Geachte heer Tonnaer,
Op 15 januari jl. heeft u vragen gesteld over de “Energietransitie Bakkerij Otten”. Onderstaand reactie op de gestelde vragen.
Bakkerij Otten doet er alles aan om van het gas af te komen. Otten heeft 150 zonnepanelen aangelegd en diverse ovens omgebouwd of aangeschaft. Door deze verandering wordt er minder gas en meer elektriciteit gebruikt. December jl. heeft volgens netwerkbeheerder Liander bakker Otten te veel stroom gebruikt en zelfs gedreigd met juridische stappen tegen de bakker. Afgelopen zaterdag 14 januari is een delegatie van Fractie Tonnaer en Onafhankelijke Politiek Noord-Holland op bezoek geweest bij bakker Rein Otten. De investeringen voor de verandering van gas naar elektriciteit zijn enorm groot. Deze investeringen worden door Liander met juridische stappen van tafel geveegd. 
De beantwoording van de vragen en antwoorden zijn hieronder te zien.
1. Op welke wijze gaat u bakker Otten en andere MKB-bedrijven helpen bij de energietransitie van gas naar elektriciteit?
Om te helpen moeten we samen met partijen op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het oplossen van congestie op het energienet. Voor Hoorn betekent dit onder andere het realiseren van extra onderstations en nieuwe transformatiehuisjes (meer dan 350), het versnellen van bestaande procedures en het bedenken van slimme oplossingen. Ondanks forse ingrepen in het net van Liander en TenneT zal deze problematiek naar verwachting nog 10 jaar aanhouden voor delen van Hoorn en omgeving. In samenwerking met de netbeheerder wordt binnen het eerste kwartaal van 2023 in de gemeente een werkgroep ingericht rond de pijlers:
A. Het versnellen van de realisatie van onderstations in Hoorn en middenspanningsruimten in de wijk.
B. In kaart brengen van de toekomstige energievraag zodat problemen kunnen worden voorkomen.
C. Slimme oplossingen: wat is nu mogelijk zonder netverzwaring? 
Ondernemers worden gefaciliteerd in kennis en kunde over slimme (tijdelijke) oplossingen door middel van webinars en andere communicatiemiddelen via het Programma Duurzame Stad. Via duurzaamstad@hoorn.nl is de gemeente ook te benaderen bij vragen over de energietransitie. Door de huidige omstandigheden hebben steeds meer ondernemers te maken met een gecontracteerd transportvermogen waar ze overheen gaan. Dit door verdergaande elektrificering. Liander biedt op dit moment voor de meeste delen van Hoorn alleen een mogelijkheid tot uitbreiding van energiecapaciteit naar de toekomst toe (5-10 jaar). Als Liander nu niet handhaaft op het gecontracteerd vermogen komt de leveringszekerheid voor andere gebruikers in gevaar. De gemeente is in gesprek met Liander om tot een samenwerking(overeenkomst) te komen om de energiecongestie gezamenlijk, regionaal en integraal op te pakken om gebruikers waar mogelijk een alternatief te bieden. 

2. Door te veel stroomgebruik dreigt netwerkbeheerder Liander met juridische stappen. Welke nadelige gevolgen heeft de houding van Liander voor de energietransitie en nieuwe vestigingen van MKB-bedrijven in Hoorn?
Door de huidige omstandigheden hebben steeds meer ondernemers te maken met een gecontracteerd transportvermogen waar ze overheen gaan. Veelal door een verschuiving van gebruik van aardgas naar elektrisch. Als Liander niet handhaaft op het gecontracteerd vermogen komt de leveringszekerheid in gevaar. Energiecongestie is een serieus probleem dat een bedreiging vormt voor de voortgang van de energietransitie en de nieuwe vestiging van bedrijven. Daarom is in de provincie Noord-Holland een Taskforce opgericht, worden landelijk investeringsprogramma’s uitgezet en zijn wij in gesprek met Liander. 
Met vriendelijke groet,
wethouder A. Helling.

Bakker Otten Koepoortsweg Bakker Otten Koepoortsweg