Wijs ons wijs woonbeleid

Column van Sjaak Grosthuizen

Het bemachtigen van een woonruimte is in deze tijd verrekte moeilijk. Er is een tekort aan woonruimte en het is veelal onbetaalbaar. Zeker wanneer je als starter woonruimte zoekt of wanneer de woonruimte tijdelijk nodig is. Wanneer je portemonnee dik genoeg is zal het wat minder groot probleem zijn. Arbeidsmigranten die we liever aanduiden met de term expats en die werkzaam zijn in een hoogbetaalde functie of namens een bedrijf dat zich extreme huren makkelijk kan veroorloven vormen niet het grote probleem, tenzij je het woonprijs opdrijvende karakter wilt benoemen.

In Hoorn heeft de raad het in 2021 voor elkaar gekregen dat het niet meer zomaar mogelijk is om een te grote groep arbeidsmigranten uit landen ten oosten van ons voor een flinke uitbuitprijs te huisvesten in een woning in een wijk voor de niet al te hoog gesalarieerde gewone burger. Een goede zaak vond men in meerderheid, want hierdoor werd overlast voorkomen en wij, toeschouwende burgerij, konden hiermee waarderend instemmen. Uitbuiting en onwenselijke woonomstandigheden horen hier niet thuis. Goed dus, dat wij hier regels voor hebben opgesteld.

Doch vanuit met goede bedoelingen opgestelde regels kunnen ook niet bedoelde belemmeringen worden opgeworpen. Dat blijkt uit de situatie die zich nu op het bedrijventerrein Hoorn 80 voordoet. Daar zijn arbeidsmigranten ondergebracht in een woning met veel ruimte en voorzien van alle benodigde gemakken op huurvoorwaarden waarvan nagenoeg elk weldenkende burger zou denken: ja, zo moet je dat regelen. Een voorbeeldige opvang. Lof voor de verhuurder die er niet op uit schijnt te zijn een flink verdienmodel te paren aan misbruik. Deze voorbeeldige opvang dient echter op korte termijn te worden beëindigd. Pech dus voor de ondergebrachte arbeidsmigranten!

Drie Hoornse raadsfracties springen in de bres en vragen het college in dit geval af te zien van de geldende regels. Fractie Tonnaer, ChristenUnie en Liberaal Hoorn stelden vragen en deden het klemmende verzoek om de betreffende woonsituatie op dit bedrijventerrein te gedogen, maar het college toont zich vooralsnog volhardend in het besluit. In de beantwoording wordt duidelijk dat men niet anders kan en eigenlijk is dit de schuld van de raad zelf. Goede bedoelingen keren zich tegen goede bedoelingen, hoe absurd dit ook klinkt. De motie ’Stop huisvesting tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in woningen’ die in 2021 enthousiast werd aangenomen, terwijl het college het afried, is de oorzaak van het onsympathieke besluit.

De fatsoenlijke opvang van arbeidsmigranten is in Westfriesland nog steeds niet goed van de grond gekomen. Er is voor de tien mensen die nu netjes zijn ondergebracht geen alternatieve opvang, maar toch moeten ze weg van het bedrijventerrein. Regels zijn regels. Strikt genomen zou ook volgens de regels van voor 2021 geen gezin, anders dan van degene die op het bedrijventerrein zijn of haar werkzaamheden heeft, daar mogen wonen. De tien arbeidsmigranten vormen niet één huishouden en werken daar niet of niet allemaal.

De raad mag zich 7 februari wederom uitspreken over regels voor het onderbrengen van arbeidsmigranten. Wat wrang toch dat het zo ontzettend moeilijk is regelgeving te bedenken waarmee we onze samenleving tot een mooi wenselijke kunnen maken. Het maakt ook duidelijk hoe groot de verantwoordelijkheid van onze politici is, of ze nu op lokaal, provinciaal of landelijk niveau functioneren. Hoeveel afkeuringswaardiger is het om als politicus te weinig doordachte kreten te slaken om zo kiezersgunst te verwerven.

Ik vraag me af of ons juridische systeem niet zo in elkaar steekt dat wanneer de raad besluit om deze specifieke woonsituatie op Hoorn 80 te gedogen er niet een stormloop komt van mensen die zich beroepend op het gelijkheidsbeginsel daar ook een woning voor arbeidsmigranten willen realiseren, zelfs wanneer dit kansen op terugkeer van uitbuiting niet uitsluit. Als zij mogen, dan mag ik ook! Misschien moeten er aanvullende regels worden bedacht om alleen verhuren onder mooie omstandigheden mogelijk te maken. Wijs ons wijs woonbeleid!

De inhoud van de column is uitsluitend voor rekening van de auteur. HoornRadio/HoornGids is niet ge- of verbonden aan een politieke partij of welke politieke richting dan ook, maar geheel autonoom, onafhankelijk en ongebonden.

Sjaak Grosthuizen schrijft zijn column_Wijs ons wijs woonbeleid Sjaak Grosthuizen schrijft zijn column_Wijs ons wijs woonbeleid