Fractie ÉénHoorn wil verbetering van fietsparkeren in Hoorn

Onveilige situaties, diefstallen en fietsparkeren op plekken die daar niet voor bedoeld zijn

HOORNGIDS HOORN | Fractie ÉénHoorn heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het fietsparkeren in Hoorn. Eerder al is door de fractie aandacht gevraagd voor overlast van fietsparkeren in de binnenstad, zoals rijden op de stoep, diefstal van voornamelijk elektrische fietsen en parkeren op plaatsen die daar niet voor bedoeld of geschikt zijn. De fractie ontvangt ook signalen over onveilige en ongewenste fietsparkeer situaties op andere plekken in Hoorn, met name op het Betje Wolffplein in de Kersenboogerd. Aan het college wordt gevraagd om maatregelen te nemen. Zie de brief met vragen:

Aan: college van burgemeester en wethouders Hoorn.

Hoorn, 14 maart 2023

Betreft artikel 36 vragen overlast fietsparkeren en scooters Betjewofplein Kersenboogerd.

Geacht college,

In de meningsvormende commissie van 31 januari 2023 over overlast fietsparkeren binnenstad heeft ÉénHoorn ook aandacht gevraagd voor de problemen met het fietsparkeren op andere plekken in Hoorn. ÉénHoorn ontvangt signalen dat er op meerdere plekken in Hoorn aandacht nodig is voor het fietsparkeren en veiligheidsaspecten zoals het rijden op de stoep en de stijging van het aantal diefstallen van elektrische fietsen. Met name op het Betjewolfplein in de Kersenboogerd schijnt er sprake te zijn van veel zwerffietsen en het stallen van de fiets door forenzen bij het gezondheidscentrum en de bibliotheek die daar vervolgens de hele dag staan zodat de bezoeker de fiets niet meer kwijt kan. Ook ontstaan er onveilige situaties daar omdat de fietsenstalling alleen bereikbaar is over de stoep die door diezelfde fietsenstalling een zeer smal looppad heeft en er door de fietsers en scooterrijders niet wordt afgestapt. De bereikbaarheid laat door de aangrenzende autoparkeerplaatsen zeer te wensen over.

De fractie van ÉénHoorn stelt u dan ook de volgende artikel 36 vragen.

1- Bent u bereid om in heel Hoorn te kijken wat er verbeterd kan worden voor het parkeren van fietsen en scooters? Zo ja, wanneer kunt u ons een planning geven? Zo nee, waarom niet?

2- Bent u bereid om op meerdere plekken in Hoorn en dan met name waar er veel geparkeerd wordt door fietsers nietjes te plaatsen zodat de fietsen makkelijker vastgezet kunnen worden om diefstal tegen te gaan? Of andere maatregelen te treffen om diefstal tegen te gaan?

3- Bent u bereid om met name op het Betjewolfplein de problemen zoals hierboven beschreven met spoed te onderzoeken en aan te pakken? Dus capaciteit van de stalling, zwerffietsen verwijderen? Graag een tijdspad op korte termijn.

4- Tevens de stoep en toegankelijkheid van de fietsenstalling te verbeteren zodat voetgangers daar veilig kunnen lopen en de fietsers goed de fietsenstalling kunnen bereiken? Graag een tijdspad op korte termijn.

5- Te onderzoeken of er een manier is om de forenzen niet de fiets de hele dag te laten parkeren bij bovengenoemde plekken zodat deze voor de bedoelde doelgroep, namelijk de bezoekers, gebruikt kan worden.

Namens de fractie van ÉénHoorn Andre van Beusekom, raadslid.

Fietsenstalling Fietsenstalling

Reacties
Reactie: (Dirck)
16-3-2023, 20:17
Helaas een niet echt duidelijk artikel van Eenhoorn, bij de Bieb , Apotheek & Vomar vele station fietsen in de rekken helaas. Daar staan is helaas legaal voor iedereen. Bij Station geld de maximaal 4 weken maar die niet, als je daar een beperkt aantal uren van maakte, dus geen bewoners of trein reizigers is een groot deel daar opgelost. Als je in de ochtend krijtstreep op achterwiel zet en aantal uren later dezelfde ziet staan? Wel moet een maximale duur in rekken wettelijk ingevoerd worden en duidelijk met voldoende bordjes aangegeven worden! Als ik niet van links of rechts kom maar ergens in midden zie je op uiteinde niets staan tenslotte. Ik denk zelf aan 8 uren, 8.00 uur strepen zetten en om 16.00 uur die weghalen. enkele staan daar al maanden dus snel regels maken + bordjes, dan is naast de winkel parkeren fietsen minder nodig en ook de stoep weer lekker ruim.