Klachten van vrijwilligers over onderbezetting in stembureaus

Hoornse fracties stellen vragen

HOORNGIDS HOORN | Het was bij de meeste stembureaus in Hoorn op de verkiezingsdag de hele dag druk. Stemmers stonden vaak in een rij met een wachttijd van een kwartier tot een half uur, hier en daar uitschieters van een uur of langer. Stembureauvrijwilligers werkten hard om de rij wachtenden zoveel mogelijk te beperken. Bovenstaande foto is om 19 uur gemaakt buiten bij de ingang van stembureau locatie De Kreek in de Bangert en Oosterpolder.

De stembureauvrijwilligers klagen over een tekort aan collega’s, waardoor zij door de onderbezetting sterk oververmoeid raakten. Door onderbezetting duurde het tellen van de stemmen tot zeer laat in de avond en soms zelfs tot de vroege ochtend.

Deze klachten hebben diverse fracties in de Hoornse gemeenteraad bereikt. Raadsleden Niek Heijne (D66) en Rob Brandhoff (CDA), stellen hier vragen over aan het college van burgemeester en wethouders: 

 

Geacht college, Burgemeester,

De fractie van D66 is geschrokken van veel geluiden omtrent de verkiezingen. Meerdere teleurgestelde vrijwilligers hebben zich bij ons gemeld. Juist rondom het moment dat wij als Hoorn, Noord-Holland en Nederland die vrijwilligers het hardste nodig hebben en zouden moeten prijzen, de verkiezingen.

Om erachter te komen hoe dit zo gekomen is, en vooral hoe we dit de volgende keer voorkomen, de volgende vragen;

1. Zijn bij het college, dan wel de ambtelijke organisatie, dezelfde geluiden binnengekomen als bij onze fractie. Bijvoorbeeld: een tekort aan vrijwilligers op het stembureau, lange wachttijden voor het stemmen, overwerkte vrijwilligers, tellen tot veel te laat (en soms zelfs tot in de vroege ochtend), en in enkele gevallen zelfs niet afgemaakte tellingen? Zo nee, bij dezen. Zo ja;

2. Is het college met ons van mening dat de verkiezingsprocedure in Hoorn voor verbetering vatbaar is?

3. Zijn er in de procedures voorafgaand aan de verkiezingen vrijwilligers uitgeloot of waren dit domweg alle handjes die we als gemeente Hoorn beschikbaar hadden?

4. In dat eerste geval; waarom gebeurt dat? In het tweede geval; 

5. Kunnen we als gemeente meer doen aan werving van vrijwilligers door bijvoorbeeld (nog) meer aandacht/campagne voor aanmeldingen?

6. Klopt het dat de vergoeding voor leden van het stembureau tussen de € 100 en € 250 ligt, en voor tellers op slechts € 40,- ?

7. Is het college het met ons eens dat deze vergoedingen laag zijn, zeker voor tellers als deze tot diep in de nacht door moeten?

8. Is er mogelijkheid om als gemeente iets te doen aan de hoogte van deze vergoedingen?

9. Zou de uitbreiding van het aantal stembureaus de volgende keer (een deel van) een oplossing kunnen zijn?

Niek Heijne, D66 Hoorn
Rob Brandhoff - CDA Hoorn

Rij stemmers bij stembureau De Kreek2 Rij stemmers bij stembureau De Kreek2

Reacties
Reactie: (Dirck)
16-3-2023, 20:08
Zelf om 20.49 in de rij voor kerkje Blokken gaan staan en pas 21.23 gestemd. Ook pas om 21.42 laatste erin en konden we beginnen, om 1.15 vermoede oudere naar huis en 2.15 ging ik zelf. Waterschap was met deze verlichting erg moeilijk en niet te doen. Als ze niet eerder een bus mogen openen en later de 2e zullen veel voor deze Combi dus vele extra biljetten afhaken over 4 jaren! Voor EU, 2e kamer of Raad is €40,- matig bedrag voor avond werk maar deze 2 in 1 tekort. Ook is niet elke locatie goede verlichting en van Rode vlek tot zoek een puntje ergens? Het is flink zoeken en waarom na op partij sorteren tellen? Als je weet hoeveel biljet weegt en goede weegschaal zou veel telwerk met kans op fouten en geen 2x maar 3x tellen voorkomen. Het Thuis biljet zag ik 33 gram en dus is op gewicht met 24 goede weegschalen het ook prima te doen om aantal te berekenen. Of je nu 1 of 500 kreeg, wegen is snel en betrouwbaarder na sorteren op partij. Als na lijst nummer selectie tellen vervalt is er meer tijd voor de voorkeur stemmen te verzamelen en zou het sneller en prettiger werken. Vraag de stemmentellers zelf ook in de Raad want zo gaat het niet, over 4 jaren zijn deze ook oudere en ik zag vele op leeftijd.