Voorstel kwaliteitsverbetering fietsparkeren zonder inpandige bewaakte fietsenstalling (+ HoornRadio interview met Roy Drommel (GL))

Commissievergadering 21 maart

HOORNGIDS HOORN | Als er één ding duidelijk was geworden tijdens de meningsvormende vergadering van de Hoornse raadscommissie in januari, dan was het dat het stallen van fietsen inpandig en met bewaking in de binnenstad van Hoorn veel geld zal kosten. Dit meent het college te moeten concluderen en hoopt de raadscommissie aan haar kant te krijgen.

Toch wil het aansturen op verbetering van fietsparkeren in de binnenstad. Voorgesteld wordt om het handhaven op ongebruikte en defecte fietsen te intensiveren. Daarnaast een uitbreiding van voorzieningen in de openbare ruimte op de plaatsen waar veel wordt geparkeerd, in het bijzonder rond Kerkplein en Roode Steen. Er wordt gesproken over het plaatsen van 200 fietsnietjes en tien parkeervakken. Ook ziet het college iets in het promoten van het gebruik van rekken en in het bijzonder van de rekken op de Veemarkt. Het college wil onderzoeken waarom de fietsenstalling daar onvoldoende werkt. Wanneer de parkeerdruk onvoldoende vermindert, dan wordt een proef opgestart met een pop-up fietsenstalling.

Gesprek met raadslid Roy Drommel (GL) over fietsparkeren

LUISTEREN NAAR HET INTERVIEW (5.19 min.) (https://www.hoorn-online.nl/interview/Gesprek met Roy Drommel over fietsparkeren2023-03-21.mp3)

Waar diverse fracties zich redelijk kunnen vinden in het voorstel van het college, zijn er ook fracties zoals Fractie Tonnaer en Sociaal Hoorn die vinden dat een inpandige stalling een echte uitvoering van kwaliteitsverbetering is. Er ontbreekt een visie. Tussen GroenLinks en DRP bestaat wel verschil in opvattingen over het gebruiken van autoparkeervakken voor fietsparkeerplek.

Wethouder René Assendelft vindt dat er wel degelijk sprake is van visie. Hij noemt nog meer plekken waar mensen hun fiets vaker plaatsen, omdat men dan dichter bij de te bezoeken winkel is. Er is een serieus voornemen om in het plan van de Poort van Hoorn een inpandige fietsenstalling te realiseren. De ‘tulpen’ zijn als stallingsmogelijkheid tegenwoordig een minder goede oplossing om dat de (e-)fietsen zwaarder zijn geworden en de banden vaak dikker. Hij beseft wel dat de fietser moeilijk aan te sturen is en in alle gevallen spontaan de plekken opzoekt die zijn ingericht om fietsen neer te zetten.  

Fietsparkeren Fietsparkeren
Wethouder René Assendelft Wethouder René Assendelft