Is weigering donatie slachtoffers aardbevingsramp van één euro per inwoner bestendig beleid?

Raadsleden PvdA Hoorn, Sociaal Hoorn en Fractie Tonnaer stellen hierover schriftelijke vragen

HOORNGIDS HOORN | Volgens de schrijver van een ingezonden brief in het NHD, zou de gemeente Hoorn in 2004 één euro per inwoner hebben gedoneerd aan Giro 555 ten behoeve van slachtoffers van de tsunamie door een zeebeving in de Indische Oceaan.

De gemeente Hoorn zou de eerste gemeente zijn geweest die dit initiatief nam en riep zelfs andere gemeenten op dit voorbeeld te volgen. Als het klopt wat de schrijver van de ingezonden brief beweert, staat dit in schril contrast met het huidige standpunt van burgemeester en wethouders, dat donatie geen taak van de gemeente is. De raadsleden Arnold Wegner van PvdA Hoorn, Kholoud Al Mobayed van Sociaal Hoorn en Marieke Rijk van Fractie Tonnaer vragen zich af in hoeverre de weigering dan wel ”bestendig beleid” kan worden genoemd. Om dit duidelijk te krijgen zijn hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn

Postbus 603

1620 AR Hoorn

Hoorn: 21 maart 2023

Betreft: Artikel 36-vragen over Giro555 donaties

Geacht college,

In het NHD was afgelopen zaterdag een ingezonden brief te lezen van een oud raadslid uit de gemeente Hoorn. Daarin stond dat het college in 2004 wel 1 euro per inwoner naar Giro555 heeft overgemaakt om de slachtoffers van de tsunami te helpen. Daarmee werd Hoorn de eerste Nederlandse gemeente om 1 euro te doneren aan Giro555 en riep het college andere gemeentes zelfs op om ons goede voorbeeld te volgen. Wij kunnen deze informatie helaas niet op Ibabs terugvinden, dus roept dit bij ons de volgende vragen op:

1) Heeft het college in 2004 inderdaad als eerste gemeente van Nederland een bijdrage van 1 EUR per inwoner gedoneerd aan Giro555 voor de slachtoffers van de tsunami en andere gemeentes opgeroepen ons goede voorbeeld te volgen?

2) Zo ja, waren alle (nieuwe) leden van het college voorafgaand aan de afgelopen raadsvergadering hiervan op de hoogte?

3) Twee van de huidige wethouders waren in 2004 ook al lid van de raad of het college. In hoeverre kan er dan nog gesproken worden over ‘bestendig beleid’? Graag een uitgebreide reflectie.

4) Op welk moment na de donatie in 2004 heeft het college besloten om de zogenaamd ‘bestendigde lijn’ (van het niet meer doneren aan slachtoffers van een internationale natuurramp) in te zetten en wanneer is de raad daar op welke wijze over geïnformeerd?

5) In de gemeente Enschede worden eventuele donaties getoetst aan de relatie tussen het getroffen gebied en de eigen inwoners. De vraag in hoeverre inwoners bijvoorbeeld afkomstig zijn uit de getroffen gebieden is leidend en verklaart aan welke natuurrampen de gemeente doneert. Zou een dergelijke lijn niet beter bij onze gemeente passen?

Wij verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, zodat we snel zicht krijgen op deze situatie.

Arnold Wegner, PvdA Hoorn
Kholoud Al Mobayed, Sociaal Hoorn
Marieke Rijk, Fractie Tonnaer

Aardbevingsramp Turkije en Syrie Aardbevingsramp Turkije en Syrie

Reacties
Reactie: (Johan)
23-3-2023, 15:22
De raad heeft de motie niet aangenomen. Punt. Wat het college er ooit van vond is alleen relevant kort na 2004; toen hadden we nog monisme? Nu beslist alleen de raad. Vragen stellen omdat je motie het niet heeft gehaald is een beetje zielig.