Rijk en gemeenten pakken alcoholmisbruik jongeren aan

ingevoerd op 5-11-2007

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en tien gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord werken vanaf vandaag intensief samen in de strijd tegen te jong en overmatig alcoholgebruik door jongeren. Hiermee willen het rijk en de gemeenten de trend keren dat jongeren op steeds jongere leeftijd alcohol drinken en ook vaak veel drinken. Dit heeft gezondheidsschade tot gevolg, maar ook overlast, geweld en criminaliteit.
 
De deelnemende gemeenten zijn Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Wervershoof.

De maatregelen die het rijk en de gemeenten nemen, moeten ervoor zorgen dat de overlast die jongeren veroorzaken door vernielingen en geweld in 2009 vijf procent lager is dan dit jaar. Het aantal jongeren (10-23 jaar) dat alcohol drinkt en de hoeveelheid alcohol die zij drinken, moeten in twee jaar ook met vijf procent omlaag. En de leeftijd waarop jongeren gemiddeld beginnen met het drinken van alcohol, mag zeker niet dalen.

Minister Ter Horst zal samen met de ministers Hirsch Ballin (Justitie), Klink (VWS) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) een aantal landelijke maatregelen uitwerken in de strijd tegen overlast, geweld, criminaliteit en gezondheidsschade door alcohol:
-het invoeren van blaastesten buiten het verkeer, om na een aanhouding bij een geweldsdelict vast te stellen of de verdachte onder invloed is van alcohol of drugs (nu worden blaastesten alleen in het verkeer uitgevoerd);
-het eenvoudiger opnemen van alcoholgebruik in registratiesystemen van de politie;
-alcoholgebruik laten meewegen in de strafrechtelijke afhandeling van delicten, bijvoorbeeld in de vorm van strafverzwaring of in de keuze van alternatieve straffen;
-het overhevelen van het leeftijdstoezicht op de verkoop van alcohol van de Voedsel- en Warenautoriteit naar gemeenten. Een proefproject daarmee zal in twee gemeenten in Noord-Holland-Noord gehouden worden.

De gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord hebben afgesproken een alcoholmatigingsbeleid te voeren waarin is vastgelegd wat de diverse partijen daaraan doen, welke maatregelen genomen worden en hoe de handhaving is. Ook gaan de gemeenten in regionaal verband bekijken of er meer uniformiteit is te brengen in de lokale regels, bijvoorbeeld over alcoholgebruik op de openbare weg of over sluitingstijden van de horeca. Daarnaast zullen de gemeenten voorlichting geven aan ouders en jongeren over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik voor de gezondheid en de veiligheid.

Het rijk ondersteunt de gemeenten in maatregelen die zij kunnen nemen. Zo wordt gekeken naar maatregelen tegen alcoholgebruik in Algemene Plaatselijke Verordeningen, die een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten (bijv. over sluitingstijden of over alcoholgebruik in het openbaar);
Verder loopt er onderzoek naar (juridische) mogelijkheden om keten en hokken aan te pakken, alcohol in sportkantines te reguleren en de verkoop van alcohol onder de 16 jaar tegen te gaan.