Extra geld voor toezicht in openbaar gebied

ingevoerd op 22-2-2008

B en W van Hoorn stellen de gemeenteraad voor drie jaar lang 150.000 euro extra beschikbaar te stellen voor beter en intensiever toezicht in de openbare ruimte. Het initiatief daarvoor is afkomstig uit de gemeenteraad.

Bij de behandeling van de begroting voor 2008 stelden vier raadsfracties bij amendement voor om extra geld voor dit doel beschikbaar te stellen. De gemeenteraad heeft dit amendement op 31 oktober 2007 aangenomen en geeft daarmee aan te willen investeren in de verbetering van de sociale veiligheid in Hoorn.

Het verbeteren en intensiveren van het gemeentelijke toezicht staat de laatste tijd nadrukkelijk in de schijnwerpers. Daarbij spelen de visie van het gemeentebestuur op sociale veiligheid (verwoord in de nota “Koersen op Sociale Veiligheid”), de komst van de Wet bestuurlijke boete en de kerntakendiscussie bij de politie een rol.

In Hoorn ligt de nadruk momenteel sterk op (parkeer)toezicht in de binnenstad. Ook is het toezicht gericht op een beperkt aantal onderwerpen. De politie concentreert zich vooral op de aanpak van zwaardere delicten en heeft minder aandacht voor het oplossen van kleine ergernissen en overlast.

De nieuwe Wet bestuurlijke boete biedt de gemeente de mogelijkheid zelf boetes op te leggen bij overtreding van gemeentelijke verboden en voorschriften. De gemeente heeft hiermee een instrument in handen om overlast aan te pakken.

Het extra toezicht wordt met name ingezet om de doelstellingen uit “Koersen op Sociale Veiligheid” te realiseren. Daartoe wordt het toezicht, uitgevoerd door de medewerkers van het Bureau Stadstoezicht, zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd.

Dit jaar gaat Stadstoezicht werken volgens de principes van ’integraal toezicht’: Dit betekent dat de toezichthouders op alle overtredingen, die overlast in de openbare ruimte kunnen veroorzaken, gaan toezien. Zij hebben als buitengewoon opsporingsambtenaar de wettelijke bevoegdheid strafbare feiten te signaleren en vervolgens een proces-verbaal uit te schrijven, zonder dat zij onderdeel uitmaken van de politieorganisatie.

Pilot toezicht Drank- en Horecawet
In het kader van de aanpak van de alcoholproblematiek in West-Friesland heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gemeenten Hoorn en Enkhuizen geselecteerd voor deelname aan een pilot toezicht Drank- en Horecawet. Toezicht op de naleving van de horeca-regelgeving is een van de instrumenten tegen overmatig alcoholgebruik. In de pilot krijgen de gemeenten bevoegdheden die tot nu toe bij de Voedsel- en Warenautoriteit liggen.

De pilot gaat van start in maart 2008 en loopt tot eind 2009. Twee toezichthouders van het bureau Stadstoezicht worden hiervoor vrijgemaakt.

Reacties
Reactie: (Dwazig)
25-2-2008, 00:03
"Dit jaar gaat Stadstoezicht werken volgens de principes van ’integraal toezicht’: Dit betekent dat de toezichthouders op alle overtredingen, die overlast in de openbare ruimte kunnen veroorzaken, gaan toezien."

Onderwijl arresteert de politie op de Rode Steen eenieder die zich schuldig maakt aan belediging van een ambtenaar in functie.

Mijne dames en heren, voorbij is het speelkwartier al jaren!

Reactie: (peter tack)
23-2-2008, 00:25
helaas nodig; maar daarom wel goed plan; uiteraard bekijken wat de resultaten zijn

Reactie: (besaro)
22-2-2008, 17:35
Extra geld, voor extra toezicht juich het toe maar ........... een beetje laat hè en waar is het geld wat de belastingbetaler al jaren betaald voor zijn/haar veiligheid slaapkoppen van de raad.