Kersenboogerd zoekt kers

ingevoerd op 27-2-2008

Op dit moment wordt er in het Willem Wiesepark groot onderhoud gepleegd.  Het valt volgens de Hoornse VVD-fractie echter op dat er niet alleen sprake is van snoeien maar dat ook gehele bomenrijen zijn omgezaagd. Zo zijn ook kersenbomen omgezaagd. De VVD heeft vragen gesteld.

De wijk de Kersenboogerd stond bekend om zijn in het verleden uitgestrekte gebieden met kersenbomen. Ook in het Willem Wiesepark stonden deze bomen als herinnering aan deze tijd. Stonden want juist deze voor de wijk typerende bomen zijn de afgelopen dagen omgezaagd. De bewoners van de wijk, maar ook de VVD, zijn zeer verbaasd over deze gang van zaken. Ieder jaar zag je weer veel bewoners van de wijk door het park lopen op zoek naar deze kersen. De VVD betreurt dat dit nu niet meer kan en wil dat deze voor de wijk typerende bomen opnieuw gepland gaan worden.

Vorig jaar vond  Boomfeestdag plaats in de Bangert en Oosterpolder. Er zijn, aldus de VVD-fractie, bij wijze van spreken nu zoveel bomen gekapt in het Willem Wiesepark dat er voldoende plek moet zijn om nieuwe kersenbomen te plaatsen. Mogelijk kunnen de basisscholen in de wijken hieraan meedoen in het kader van de nationale boomfeestdag die op 19 maart 2008 gehouden zal worden, dat in het teken staat van “Boom zoekt kind”. 

Het is volgens de VVD van belang te weten wat voor soort bomen er in Hoorn staan en waar. Er is middels een amendement bij de begrotingsbehandeling 2007 gevraagd aan het college om een bomenbeleidsplan, in aanvulling op het groenbeleidsplan wat op 11 februari 2004 door de raad is vastgesteld. Het hebben van een dergelijk plan voorkomt mogelijk dat er bomen gekapt worden die van bijzondere betekenis zijn. 

De vragen die de VVD in Hoorn heeft gesteld zijn de volgende;
- Bent u op de hoogte van het feit dat bij het kappen van de bomen in het Willem Wiesepark ook de “kersenbomen” zijn omgekapt?.
- Was er een vergunning verstrekt voor het kappen van deze bomen?
- Bent u bereid om in het park nieuwe Kersenbomen aan te planten?
- Kunt u deze nieuw te planten kersenbomen in relatie brengen met de nationale boomfeestdag op 19 maart en deze te planten in samenspraak met de basisscholen uit de wijk?
- Wanneer gaat het college gehoor geven aan het amendement wat bij de begrotingsbehandeling 2007 unaniem is aangenomen met als doel te komen tot een bomenbeleidsplan.

Reacties
Reactie: (Dwazig)
28-2-2008, 11:42
"Het valt volgens de Hoornse VVD-fractie echter op dat er niet alleen sprake is van snoeien maar dat ook gehele bomenrijen zijn omgezaagd."

Onder het mom van snoeien en groot onderhoud verdwenen en verdwijnen vele bomen in de gemeente, met of zonder kapvergunning. Bovendien kan de gemeente zich van een procedure bedienen waarbij een kapvergunning met terugwerkende kracht kan worden verleend. De formele inspraakprocedure wordt ’gehandhaafd’ maar de kap is en blijft dan een feit.

Hoog in het vaandel staan megalomane bouwprojecten waarmee Hoornse bestuurders hopen in de schaduw te kunnen staan van een ’echte’ stad. Groen blijkt na iedere oplevering weer het ondergeschoven kindje te zijn, terwijl daarentegen veelal gezichtsbepalend groen van respectabele leeftijd toch het veld heeft moeten ruimen!?

Neemt u, bovenmenselijke herinrichters, het volgende in uw groenbestemming mee: Een boom groeit over het menselijke leven heen, in grootte en vaak in leeftijd ook. Bovendien hebben vele paren ogen meer zijn bestaan waargenomen dan dat van u. Uit welke diepe grond komt nu toch uw drang en rechtmatigheid, in uw kort en nietig bestaan, het grote en weerbarstige leven te willen en kunnen verslaan?

Het aangezicht van het Jeudje bestaat, als vele projecten, uit niet veel meer dan een architectonische hoop steen, en het is nu juist het majestueuze groen dat de Oosterpoort naar de hemel doet uitstrekken. Precies daar, tussen andere bomen in, staat ook de ’boom van Oranje’, door een hekwerkje omgeven en het is alsof de gemeente Hoorn spreekt: "Deze boom niet kappen".