Koninginnedag in Hoorn

ingevoerd op 28-4-2008

Op woensdag 30 april 2008 is het Koninginnedag. In de binnenstad van Hoorn en in Blokker en Zwaag is die dag vrijmarkt. Wettelijk gezien mogen de winkels open. Burgemeester en wethouders geven winkeliers in verband met de toeloop van vrijmarkthandelaren echter het dringende advies om hun deuren gesloten te houden. Winkeliers die van plan zijn hun zaak op Koninginnedag te openen, doen er goed aan een pamflet op hun deur of in hun etalage te hangen met het verzoek om de ingang naar de winkel of nooduitgang vrij te houden.

Medewerkers van politie, bureau Stadstoezicht, de brandweer en de Voedsel en Waren Autoriteit zien toe op de naleving van de spelregels die voor de vrijmarkt gelden. Overtreding kan een bekeuring opleveren. De politie zet extra mensen in om het verbod te handhaven om alcoholhoudende drank te nuttigen of in aangebroken flessen of blikjes bij zich te hebben.
De politie is deze dag gehuisvest in een mobiele cabine op de Roode Steen.

In verband met openbare orde en veiligheid is het niet toegestaan grondplekken in te richten of kramen neer te zetten in de Lange Kerkstraat, de Kerkstraat, op de Roode Steen en het Dal (voor het Sint-Pietershof). In de Nieuwsteeg mag het slechts aan één zijde.
Spelregels voor de vrijmarkt
Om de viering van Koninginnedag tot een succes te maken staat de gemeente een vrijmarkt, muziekoptredens en andere festiviteiten toe. De gemeente hanteert de volgende spelregels om Koninginnedag feestelijk door te brengen en problemen en overlast te beperken.
· De vrijmarkt is bedoeld voor particulieren. Zij hebben geen vergunning nodig om goederen op straat te verkopen. Verkoop is vanaf 06.00 uur toegestaan. Beroepshandelaren uit de non-foodsector worden geweerd. Particulieren mogen geen voedsel verkopen.
· Kies een plekje in het uitgebreide winkelrondje: Kleine Noord, Grote Noord, Kerkplein, Nieuwstraat, Gouw, Gedempte Turfhaven, Veemarkt en de tussenliggende straten. Pas als het winkelrondje vol is, kunt u in overleg met de politie een andere locatie innemen.
· Om veiligheidsredenen moet u bij het innemen van een grondplek rekening houden met een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter voor brandweer, politie en ambulance. Daarom mag niemand grondplekken inrichten in de Lange Kerkstraat, Kerkstraat, Roode Steen, Dal (voor Sint-Pietershof) en mag het in de Nieuwsteeg slechts aan één zijde.
· Ga niet pal voor de deur zitten van een winkelier die te kennen geeft dat hij zijn winkel op Koninginnedag wil openen. Houd ook nooddeuren vrij.
· Op grond van de Algemene plaatselijke verordening is het niet toegestaan om met plakband op de openbare weg grondplaatsen af te bakenen. Bureau Stadstoezicht deelt gratis krijt uit. Ook kunt u op dinsdag 29 april tussen 9.00 en 17.00 uur gratis krijt ophalen bij het bureau Stadstoezicht (Nieuwe Wal), bij de beheerders van het Transferium (achter het station) en de bewaakte fietsenstalling (Veemarkt).
· Verkoop van voedsel is alleen toegestaan aan beroepshandelaren die in het bezit zijn van een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uit deze inschrijving moet blijken dat de beroepshandelaar bevoegd is tot het bereiden en verkopen van de etenswaren die hij op Koninginnedag bereidt en verkoopt. Andere beroepshandelaren worden zoals gebruikelijk van de vrijmarkt geweerd.
· Handelaren uit de foodsector moeten voldoen aan de voorschriften van de Voedsel en Waren Autoriteit . Het gaat daarbij met name om aandacht voor het verpakken van etenswaren en het gekoeld bewaren.
· Het gebruik van compressoren, vermogensaggregaten (stroomgeneratoren) mag geen overlast veroorzaken. Wat betreft geluidsoverlast moet het betreffende apparaat voldoen aan het in 2001 in de Staatscourant nr. 166 gepubliceerde toelaatbare geluidsniveau.
· De verkoop van alcohol en het plaatsen van buitentaps op de openbare weg is niet toegestaan (ook niet vanuit blik). Ingevolge de Algemene plaatselijke verordening, artikel 2.4.8 is het verboden alcoholhoudende drank te nuttigen en aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
· De afstand van een standplaats waar wordt gekookt, gebakken en/of gebraden, tot een ander bouwwerk moet minstens vijf meter bedragen. Als met gas wordt gekookt of gebakken dient een handbrandblusapparaat aanwezig te zijn. Gasslangen moeten met deugdelijke slangklemmen zijn bevestigd en mogen niet ouder zijn dan twee jaar.
· Het is niet toegestaan om een podium of ander object op de openbare weg te plaatsen of versterkte muziek te maken.
· Alle activiteiten op straat moeten ‘s avonds om 18.00 uur afgelopen zijn.
· Aanwijzingen of bevelen die door daartoe bevoegden in het belang van openbare orde en veiligheid worden gegeven, moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Pak de fiets
Vanwege de omleidingen en de drukte in de stad doen bezoekers er goed aan op de fiets of met het openbaar vervoer naar de binnenstad te gaan. Fietsers kunnen gratis gebruikmaken van de bewaakte fietsenstalling op de kop van de Veemarkt.

Verkeersmaatregelen
In verband met de vrijmarkt is het winkelrondje op 30 april de gehele dag gesloten voor het verkeer. De verkeersafzettingen worden op dinsdagmiddag 29 april geplaatst. De volgende straten zijn gesloten voor het verkeer: verbindingsstraatje tussen Stationsplein en Veemarkt, Noorderstraat tussen Veemarkt en Baanstraat, Noorderveemarkt, Veemarkt, Roode Steen, West (deels), Kerkstraat, Kerkplein, Nieuwstraat, Gouw, Gedempte Turfhaven, Nieuwland en Breed (deels).
Op de Spoorstraat-zuidzijde en Noorderstraat-noordzijde tussen Baanstraat en Koepoortsplein wordt een stopverbod ingesteld en komen borden ‘wegsleepregeling’ te staan.
Doorgaand verkeer wordt vanaf de Draafsingel omgeleid via de Spoorsingel, langs het station en de busstandplaats, over de busbaan naar het Keern.
Verkeer dat de binnenstad in wil, wordt via het Keern en de Stationsweg geleid. Komend vanaf de overweg is het mogelijk om linksaf te slaan en via de busbaan naar het station te rijden.
Men kan op deze dag gratis parkeren op het parkeerterrein van de voormalige Prismaschool (terrein achter Pelmolenpad).

Toiletvoorzieningen.
Op het Kerkplein en Roode Steen zijn openbare toiletten aanwezig. Op het parkeerterrein aan de Spoorstraat wordt een toiletwagen geplaatst.