Gemeente Hoorn sluit 2007 met 2,7 miljoen euro in de plus

ingevoerd op 16-5-2008

De rekening over 2007 van de gemeente Hoorn sluit met een positief resultaat van 2,7 miljoen euro. Dit blijkt uit de Jaarstukken 2007, die burgemeester en wethouders op vrijdag 16 mei aan de gemeenteraad presenteren.

In deze jaarstukken, bestaande uit de programmaverantwoording en de rekening, legt de gemeente verantwoording af over de doelstellingen en de daaraan gekoppelde inkomsten en uitgaven over 2007. Het college concludeert dat in 2007 op vele terreinen resultaat is geboekt.

Het jaar 2007 stond in het teken van Hoorn 650 jaar stad. Met trots wordt teruggekeken op dit succesvolle jaar door de vele evenementen die werden georganiseerd en de grote inzet van organisaties en vrijwilligers. Een aantal evenementen had een regionale en landelijke uitstraling en heeft veel positieve publiciteit voor Hoorn opgeleverd.

Naast de feestelijkheden kende het jaar 2007 ook een andere kant waar veel inspanningen voor nodig waren, namelijk de asbestproblematiek van Copernicus. In juni 2007 is het besluit genomen om het gehele complex aan de Nieuwe Steen te saneren en het schoolgebouw te slopen. Met de inzet van velen kon de nieuwbouw in januari dit jaar in gebruik worden genomen.

Reserves en voorzieningen
Het weerstandsvermogen van Hoorn is op orde, getuige het feit dat de Algemene Reserve een saldo kent van ruim 20 miljoen euro, zelfs nadat in 2007 grote bedragen zijn onttrokken voor Copernicus en de aankoop van het Oostereiland. Dit is ook het gevolg van de ‘stofkamoperatie’ waarbij nut en noodzaak van alle reserves en voorzieningen tegen het licht is gehouden. Door deze operatie zijn middelen uit bestemmingsreserves vrijgespeeld om de Algemene Reserve, als buffer voor onvoorziene tegenvallers, weer op peil te brengen. Dit is mede van belang omdat Hoorn in de toekomst grote ambities heeft waar te maken en tevens ruimte wil hebben om eventuele risico’s op te vangen.

Positief resultaat
Het jaar 2007 sluit met een positief resultaat van 2,7 miljoen euro na verrekening met de reserves. Dat is nagenoeg het resultaat van 2,8 miljoen euro dat vooraf werd beoogd. Voor in totaal 1,9 mln. euro worden voorstellen gedaan om het beleid, waarvoor door de raad al  middelen beschikbaar zijn gesteld en die in 2007 nog niet volledig tot uitvoering zijn gekomen, af te ronden. Verder zijn er twee nieuwe voorstellen gedaan ten laste van het rekeningresultaat, te weten bijdragen aan de Westfrisiaweg en het Westfries Archief. Er blijft een bedrag van 8 ton over. Dit bedrag wordt gestort in de Algemene Reserve.

Accountantsverklaring
Net als in voorgaande jaren is de programmarekening getoetst door de accountant en zowel qua getrouwheid als qua rechtmatigheid akkoord bevonden. De goedkeurende rechtmatigheidsverklaring van de accountant geeft aan dat het financieel beheer van de gemeente Hoorn voldoet aan alle geldende wetten en regels.

Lees via onderstaande link de hele begroting:

Reacties
Reactie: (clypje)
20-5-2008, 14:46
Dat is echt klasse, zal wel een van de belastingen van verlaagd worden, droom, droom ,droom

Reactie: (Precies)
20-5-2008, 12:33
Ja Afra die bv of het dierenasiel die kan ook wel wat hulp gebruiken, of de ouderen in bejaardenhuizen... ga zo maar door... ik dacht dat er altijd werd verteld dat de gemeente moest bezuinigen, hoe kan dit dan? Vanwaar de hoge belastingen of vandaar??

Reactie: (Afra)
19-5-2008, 22:01
Goh, is dat even mooi, ik weet nog wel een bestemming die ernstig in geldnood verkeerd. Wat dacht de gemeente Hoorn van thuiszorgstichting Omring, over de brug komen!

Nieuwsartikel op 9 mei j.l.

"De gemeente Hoorn gaat in hoger beroep in de zaak tegen de thuiszorgstichting Omring. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente vrijdag laten weten.

De rechtbank in Alkmaar bepaalde eind april dat de gemeente Omring een half jaar financieel moet bijspringen. De stichting verkeert in financiële problemen nadat sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), vorig jaar, meer lichte huishoudelijke zorg moest worden geleverd aan cliënten. Op basis van het verleden had de stichting duurder personeel ingehuurd voor zwaardere hulp in de huishouding."

Hoorngids.nl http://www.hoorngids.nl/createsite/news/createnews.asp?b_id=7951&news_id=88268&newsPg=1

Begrijpt u wel! :(