Burgerjaarverslag 2007 is uit

ingevoerd op 11-6-2008

De digitale nieuwsbrief van de gemeente Hoorn voorziet in een behoefte. Het aantal abonnees is in 2007 sterk toegenomen. De doorlooptijden bij bezwaarschriften zijn in de afgelopen 10 jaar nog nooit zo goed geweest als in het afgelopen jaar. Beginspraak blijkt een belangrijk middel om burgers vroegtijdig bij beleidsvorming te betrekken. Dit zijn enkele conclusies die vermeld staan in het burgerjaarverslag 2007 van burgemeester dr. G.O. van Veldhuizen. Aandachtspunten zijn er ook. Hoewel het aantal op tijd afgehandelde brieven en e-mails van burgers is toegenomen, blijft de gemeente werken aan een snellere afhandeling.

In artikel 170 van de Gemeentewet is bepaald dat de burgemeester een burgerjaarverslag uitbrengt waarin hij rapporteert over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie.

Onderwerpen die in het burgerjaarverslag 2007 aan de orde komen, zijn spreekrecht voor burgers bij de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies, burgerinitiatieven, interactieve beleidsvorming, inloop- en informatiebijeenkomsten, telefonische bereikbaarheid, beantwoording van brieven en e-mails, digitale dienstverlening, dienstverlening aan de loketten, klachten, agressie en geweld tegen ambtenaren en bezwaarschriften. Rode lijn in het burgerjaarverslag is een vergelijking met andere gemeenten door het onderzoek ‘De staat van de gemeente’.

De algemene raadscommissie is tijdens de vergadering van 10 juni 2008 over het burgerjaarverslag 2007 geïnformeerd. Vanaf dat moment is het verkrijgbaar bij de balie Voorlichting in het stadhuis, Nieuwe Steen 1. Daarnaast is het burgerjaarverslag in te zien op de website van de gemeente Hoorn, www.hoorn.nl