Raad wil geen extra verhoging OZB voor Westfrisiaweg

ingevoerd op 26-6-2008

Een meerderheid van de gemeenteraad van Hoorn wil geen extra verhoging van de OZB voor de financiering van de Westfrisiaweg.  Hierover is tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend en aangenomen. Een amendement wordt ingediend door een fractie of een raadslid en is een aanpassing of wijziging van een raadsbesluit.

De 17 miljoen euro die Hoorn aan de opwaardering van de Westfrisiaweg bijdraagt leidt dus niet tot een extra verhoging van de OZB. De financiering van de Westfrisiaweg moet wel geregeld worden, waarbij een boventrendmatige OZB-verhoging voorkomen moet worden als en zolang dit maar enigszins mogelijk is. Uit het raadsbesluit over dit onderwerp wordt het punt ‘een verhoging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) voor alle tarieven met 1,5 % in 2009 en 0,85% in 2010, bovenop de trendmatige verhoging van 2%’ geschrapt. Het resterende tekort moet volgens het amendement worden gedekt uit het begrotingsresultaat.